Aerodrom Bor

Borski aerodrom sa celokupnom pratećom infrastrukturom nalazi se na oko 9 kilometara od centra grada.

U okviru aerodroma postoje asfaltirana poletno-sletna staza sa okretnicama dužine 1080 metara i širine 30 metara, rulna staza i hangar za smeštaj vazduhoplova sa aneksom i tornjem kontrole leta.

aerodrom-bor-700-02

Aerodrom se nalazi na nadmorskoj visini od 386 metara, a njegovo dalje opremanje, proširenje i modernizacija jedan su od ciljeva gradske uprave.

Aerodrom Bor / Foto: Igor Mitrović (www.bor030.net)

Aerodrom poseduje dozvolu direktorata za civilno vazduhoplovstvo za sportske letove. Trenutno se vrše aktivnosti na uvođenju aerodroma u civilni saobraćaj za noćne, čarter, regionalne i međunarodne letove.

aerodrom-bor-700-01

Aero-klub Bor se na aerodromu bavi obukom, trenažom i usavršavanjem pilota sportskih aviona, jedrilica, kao i obukom padobranaca.

Po programu Aero-kluba i Vazduhoplovnog saveza Srbije ovde se organizuju i sprovode mnoga vazduhoplovna sportska takmičenja.

Avio skup / Foto: Igor Mitrović (www.bor030.net)

Aerodromom trenutno upravlja ustanova „Sportski centar Bor“.