Aerozagađenje u Boru: Koncentracija SO2 veća od dozvoljene čak 11 puta

Automatske merne stanice iz sistema republičke Agencije za zaštitu životne sredine izmerile su u utorak 4. avgusta višestruko prekomerno zagađenje vazduha u Boru.

Prekomerno zagađenje sumpor dioksida (SO2) u količini od 1.225,54 mikrograma po metru kubnom zabeleženo je  na mernom mestu u Gradskom parku u 17 časova, dok je u 18 sati iznosilo 3.866,75, čak 11 puta više od dozvoljenih 350 μg/m³.

I u 19 časova je koncentracija sumpor dioksida na ovom mernom mestu zabeležila prekoračenje  – 3.686,84 μg/m³.

Servis „ErKeir“ (AirCare) ocenio je vazduh u Boru u tom periodu kao „opasan“ uz preporuku da se zatvore prozori, izbegavaju aktivnosti na otvorenom, kao i da se nose zaštitne maske protiv aerozagađenja.

Prekomerno aerozagađenje merna stanica u Gradskom parku je tokom dana i prethodne noći detektovala u desetak navrata.