Akcija uređenja borskog aerodroma

Članovi Aero kluba Bor su uredili padobranski krug i pistu borskog aerodroma. U dobrovoljnoj akciji učestvovalo je petnaest članova koji su svojim marljivim radom dali doprinos redovnom održavanju aerodroma. Ovo je redovna aktivnost Aero kluba Bor, a očekuje se i organizacija sličnih aktivnosti. 

Uređenje borskog aerodromaNakon akcije omladinci su se oprobali u rekreaciji podizanja kupole padobrana i krila paraglajdera.

Od 1986. godine, kada je napravljen borski aerodrom, korišćen je za obuku pilota, ali i za padobranske i ostale sportske aktivnosti. Nakon 12 godina korišćenja ovaj aerodrom je zatvoren, da bi 15. marta 2012. godine ponovo vraćen na upravljanje Aero klubu Bor za obavljanje letačkih aktivnosti.

Aerodrom je dobio upotrebnu dozvolu kategorije 2b 29. decembra 2011. godine kada je i „Aero klub Bor“ sklopio ugovor sa „Borskim turističkim centrom“ koji je operater aerodroma, dok aero klub ima svoje ugovorne obaveze i egzistira na borskom aerodromu.

U okviru borskog aerodroma postoji betonska pista, dugačka oko 1100 metara. Paralelno sa njom prostire se travnata poletno-sletna staza, kao i prostor za sletanje motornih zmajeva i helikoptera.