Apel notarima da građama pružaju besplatnu pravnu pomoć

Javnobeležnička komora Srbije pozvala je danas svoje članove, 198 javnih beležnika, da se upišu u Registar pružalaca besplatne pravne pomoći i podrške, kako bi ugroženim kategorijama građana mogli da pruže besplatnu pravnu podršku.

Foto: succo (www.pixabay.com)

Kako je saopšteno iz te komore, prema Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći, koji je stupio na snagu 1. oktobra, javni beležnici su pružaoci besplatne pravne podrške, ali samo ukoliko su upisani u Registar.

Upisom u Registar koji vodi Ministarstvo pravde, beležnici će moći da doprinesu povećanju pravne sigurnosti, naročito za socijalno ugrožene kategorije stanovništva, podseća Komora.

Besplatna pravna podrška podrazumeva davanje saveta, informacija, pomoć za popunjavanje formulara…

Registar pružalaca besplatne pravne pomoći i podrške je javni dokument, koji vodi u elektronskoj formi vodi Ministarstvo pravde i koji je u svakom trenutku dostupan građanima.

(Tanjug)