Austrijanci ponudili više

 A firma "Briksleg" ponudila je 96 miliona dolara više od ruske kompanije "SMR" čime je došla na korak od preuzimanja Rudarsko Topioničarskog Basena "Bor".

Agencija za privatizaciju otvorila je juče finansijske ponude za privatizaciju borskog kombinata bakra i saopštila je da je "Briksleg", vlasnika Mirka Kovača, ponudio 466 miliona dolara, dok je ponuda ruskog "SMR" bila teška "samo" 370 miliona dolara. Kako je glavni kriterijum za prodaju, ponuđena cena, zaočekivati je da će austrijanci postati vlasnici RTB-a "Bor".

Uslovima tendera predvidjeno je da će najboljim ponudjačem biti proglašen učesnik koji je ponudio najveću cenu za rudnik "RTB"-a, "Topionicu" i "Rafinaciju" u Boru, kao i rudnik "RTB"-a u Majdanpeku.
Potencijalni kupci morali su da dokažu da su u protekle dve poslovne godine imali godišnji prihod veći od 250 miliona dolara po godini, i da upravljaju imovinom u vrednosti od najmanje 600 miliona dolara. Ponude će biti vazeće ako sadrže i obavezne elemente, a to su prihvatanje minimalne cene za predmetnu imovinu u iznosu 340 miliona dolara, prihvatanje minimalnog investicionog programa u iznosu od 180 miliona dolara i prihvatanje minimalnog socijalnog programa.
Preduslov za razmatranje ponuda je dostavljanje licitacione garancije u iznosu od deset miliona američkih dolara.

Agencija za privatizaciju Srbije će u roku od mesec dana oceniti ponude i saopštiti ko je pobednik tendera. Kupac će, kako je rečeno, pored ponudjene cene morati da investira najmanje 180 miliona dolara u modernizaciju proizvodnje i da plati 48,2 miliona dolara za obrtnu imovinu RTB-a.