Bakar iz Bora će u svet ići iz Bara

Predstavnici kompanije Srbija Ziđin Koper iz Bora i Luke Bar najavili su pripremu projekta za korišćenje kapaciteta Luke Bar za pretovar koncentrata bakra iz Bora, kao i drugih vrsta tereta Ziđina u narednom periodu.

Ovo je dogovoreno na sastanku u sredu u Baru, a prisustvovali su menadžment Luke Bar, predstavnici grupacije Ziđin iz Bora, „Trans cargo logistic“, „Montecargo“, Ministarstva kapitalnih investicija Crne Gore i Srbija karga.

U kompaniji Ziđin kažu da je obavljena  analiza dosadašnjih uspešnih poslovnih aranžmana i najavljena je priprema ambicioznih planova za korišćenje kapaciteta Luke Bar za pretovar koncentrata bakra iz Bora, kao i drugih vrsta tereta kompanije.

„Najavljeni projekat se odnosi konkretno na pretovar koncentrata bakra u količini od 350 – 400.000 tona u tekućoj godini, uz znatno povećanje do nivoa od 700.000 tona u 2022. i 2023. godini. Predstavnici svih kompanija učesnika složili su se u oceni da je u pitanju ozbiljan poslovni projekat, čiji su očekivani efekti višestruko korisni po kompletnu privredu, kako Srbije, tako i Crne Gore“, navode u Srbija kargu.