Besplatan autobuski prevoz za osam kategorija stanovništva

Po odluci Skupštine opštine Bor, pravo na besplatan autoboski prevoz na gradskim i prigradskim linijama imaće osam kategorija stanovništva.

Autobus "Bortravela"

Skupština opštine Bor donela je odluku po kojoj određene kategorije stanovništva stiču pravo na besplatan autobuski prevoz na gradskim i prigradskim linijama.

U donetoj odluci Skupštine definisano je osam kategorija stranovništva i to:

  • Deca predškolskog uzrasta i njihovi pratioci
  • Učenici osnovnih škola
  • Zaposleni u osnovnim i srednjim školama
  • Lica starija od 70 godina
  • Slepa lica i lica obolela od multipleskleroze, cerebralne paralize, distrofije i paraplegije i njihovi pratioci
  • Vojni invalidi i civilni invalidi rata
  • Lica ometena u razvoju i njihovi pratioci
  • Korisnici narodne kuhinje

Po ugovoru sa lokalnom samoupravom, za prevoz putnika na gradskim i prigradskim linijama u Boru nadležno je preduzeće Bortravel. Prema njihovim podacima, u Boru pravo na besplatan autobuski prevoz koristi oko devet hiljada korisnika.

Na predviđenim linijama svakodnevno nesmetano saobraća 35 autobusa Bortravela, a u toku su pripreme za zimsku sezonu i nabavka neophodnih derivata i zimskih pneumatika.