Kako do boljeg položaja osoba sa invaliditetom u Boru [VIDEO]

U Boru je danas u okviru programskih aktivnosti koje finansira Ministarstvo rada organizovana radionica „Servisi podrške za osobe sa invaliditetom u lokalnoj zajednici“.

Pored predstavnika osoba sa invaliditetom radionici su prisustvovali i predstavnici Centra za socijalni rad, ali i lokalne samouprave.

Na ovom skupu istaknuto je da će osobama sa invaliditetom uskoro na raspolaganju biti još dve usluge, servis pratioca deteta i servis personalne asistencije, koje su se tokom vremena pokazale kao neophodne, ali do nedavne odluke lokalne samouprave da ih uvede u sistem finansiranja, za njih nije bilo sredstava do sada.

„Osnovni problemi sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom jesu problemi da tako kažemo u tom kretanju, u pristupačnosti jer osobe sa invaliditetom, posebno sa telesnim i senzornim invaliditetom, nemaju pristup ni institucijama u dovoljnoj meri zato što ne mogu sami da to obave, uvek im je potrebna neka vrsta podrške. Iz tog razloga su upravo pokretnuta i ova dva servisa. A što se tiče dece koja su u sistemu obrazovanja oni praktično bez podrške obučenih i osposobljenih pratioca njihovo obrazovanje je dovedeno u pitanje u nekom doglednom trenutku“, kaže Novica Đokić, sekretar Centra za samostalni život OSI.

Pristupačan javni prevoz za osobe sa invaliditetom prioritetni je zadatak Centra za samostalni život OSI. upravo zbog činjenice da je veliki broj građana,  zbog nemogućnosti korišćenja javnog prevoza na adekvatan način, onemogućen da normalno živi, jer, dodaje Đokić, a samo u izuzetnim situacijama mogu da koriste lični ili neke druge vrste takozvanog iznuđenog prevoza.

„Ono na čemu insistiramo i što smo uputili lokalnoj samoupravi je obezbeđenje niskopodnih autobusa koji bi omogućili nesmetano korišćenje kako osoba sa invaliditetom, tako i drugih ugroženih grupa, kao što su mala deca, roditelji sa kolicima, stariji ljudi“, kaže za Portal Bor 030 Novica Đokić, sekretar Centra za samostalni život OSI.