Bor za projekte socijalne zaštite izdvojio 3,2 miliona dinara

Opština Bor raspisala je konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata od javnog interesa za 2018. godinu, kojim će sa 3,2 miliona dinara biti finansirani projekti iz oblasti socijalne i dečje zaštite, društvene brige o deci i starim licima, rad udruženja osoba sa invaliditetom i organizacija koje se bave humanitarnim radom, kao i zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava.

Lokalna samouprava je za podršku socio-humanitarnim organizacijama u oblasti dečije zaštite izdvojila 200.000 dinara, dok je dva miliona dinara opredeljeno za socijalnu, boračko-invalidsku i zaštitu osoba sa invaliditetom, kao i za društvenu brigu o starima, deci i omladini.

Po pola miliona dinara biće izdvojeno iz opštinske kase za zaštitu i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, kao i za obrazovanje, stručno usavršavanje, nauku, informisanje i razvoj međunarodne saradnje.

Ukupno je, po ovom konkursu, koji je otvoren do 3.februara, izdvojeno 3,2 miliona dinara, ili milion više nego prošle godine.

„Ono što je ključno, nevladin sektor može da nas, kroz projekte, usmeri na neke ideje koje mi kroz budžet nismo prepoznali”, ističe Dobrica Đurić, član Opštinskog veća opštine Bor.

Pravo da konkurišu imaju udruženja građana i nevladine organizacije sa teritorije opštine Bor, registrovane za obavljanje delatnosti društvenog i humanitarnog karaktera, pod uslovom da su opravdali sredstva i realizovali projekte po konkursu iz prethodnih godina.

Finansiraće se samo programi i projekti koji se realizuju u 2018. godini, a svaka organizacija i udruženje mogu da konkurišu samo sa po jednim projektom.