Bor prvi u Srbiji organizuje osmočasovnu pomoć negovateljica za decu sa cerebralnom paralizom

Članovi Gradskog veća u Boru podržali su realizaciju četvoromesečnog projekta na osnovu kojeg će posao dobiti sedam negovateljica koje će, po prvi put u Srbiji, provoditi osam sati dnevno sa decom iz Bora koja boluju od cerebralne i dečije paralize. U pojedinim gradovima u Srbiji, negovateljice provode najviše četiri sata sa ovom decom.

Udruženje roditelja dece sa cerebralnom i dečijom paralizom „Mali princ“ iz Bora idejni je kreator projekta u okviru kojeg će sedam negovateljica provoditi osam sati dnevno sa decom koja ne mogu bez tuđe pomoći. Ovo će u velikoj meri značiti roditeljima koji će to vreme iskoristiti za druge porodične obaveze u okviru nege deteta.

Najveći deo sredstava za finansiranje ove usluge, 80 odsto, opredelila je Gradska uprava Bor, dok preostalih 20 odsto finansiraju roditelji dece, što iznosi oko 6.000 dinara na mesečnom nivou po porodici.

„Meni je žao što Grad Bor ne može u celini da finansira ovu uslugu, a razlog je taj što zakon predviđa obavezu roditelja da snose deo finansijskog učešća. Mi ćemo se potruditi da, nakon isteka ova prva četiri meseca, iznađemo rešenja da preuzmemo kompletno finansiranje ove usluge“, rekao je Aleksandar Milikić, gradonačelnik Bora, dodajući da bi ovaj projekat trebalo da preraste u socijalnu uslugu koja će se realizovati u kontinuitetu.

Uz roditelje koji su okupljeni u udruženju „Mali princ“ iz Bora, neposredni realizator projekta je Savez za dečiju i cerebralnu paralizu Beograda.

Konačnu odluku o izdvajanju sredstava za realizaciju ovog projekta daće odbornici Gradske skupštine u Boru na narednoj sednici.