Boranin učestvovao u programu „Branitelji i braniteljke manjinskih prava u Srbiji“

U programu „Branitelji i braniteljke manjinskih prava u Srbiji“, organizovanog od strane Instituta za evropske poslove, a uz podršku Američke ambasade u Srbiji, Boranin Vladimir Stojičević bio je jedini predstavnik našeg grada. Utiske prenosimo u celini.

U periodu od 6. do 11 decembra u Nišu je organizovan petodnevni simpozijum na temu poštovanja manjina i manjinskih prava u našoj zemlji.

Teme koje su obrađivane tokom seminara bile su: „Uvod u ljudska prava – zašto nam je to važno“, „Diskriminacija“, „Individualna i kolektivna prava“, „Međunarodno-pravna zaštita manjina – praksa“, „Zaštita manjina u Srbiji“, „Prava Roma i LGBT zajednice“, „Ljudska prava u sukobu“ i druge.

Boranin Vladimir Stojičević, kao aktivni učesnik i jedini predstavnik našeg grada na ovom skupu istakao je da su mu posebno značile posete zaštitnici građana Grada Niša, ali i niškom Crvenom krstu , te Skupštini Grada Niša i Višem sudu u Nišu.

„Agenda je bila jako iscrpna. Trening je obuhvatao predavanja, radionice i diskusije između učesnika, zatim diskusije sa profesorima, pravnicima, ali i predstavnicima civilnog društva i drugih relevantnih institucija koje se bave zaštitom prava manjina i primeni tih prava u praksi. U planu mi je da nakon novogodišnjih praznika održim radionicu sa srednjoškolcima na temu manjinskih prava u Boru, odnosno panel-diskusiju o tome kakvo je trenutno stanje u našem gradu što se samih manjina tiče“.

Vladimir ističe da mu je bila čast da zastupa grad u kome je nivo multikulturalnosti izrazito visok, a pohvale o očuvanju manjinskih prava na teritoriji borske opštine, kako ističe, pristizale su čim je pomenuo odakle je.