Borske „Sigurne staze“ na Međunarodnoj konferenciji o bezbednosti saobraćaja

Boranin Igor Velić, master inženjer saobraćaja, predsednik Udruženja za bezbednosti saobraćaja „Sigurne staze“ i stručni saradnik GIS udruženja Srbije, predstavio je na 15. Međunarodnoj konferenciji „Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“ u Vrnjačkoj banji, projekat “Sigurne staze i putanje kretanja učenika osnovnih i srednjih škola u Boru”.

Projekat “Sigurne staze i putanje kretanja učenika osnovnih i srednjih škola u Boru”, koji upotrebom novih tehnologija omogućava lakše upravljanje bezbednošću saobraćaja u zoni škole i gravitacionom području škole, Ujedinjene nacije uvrstile su u top pet projekata za 2019.

Međunarodna konferencija u Vrnjačkoj banji druga je na kojoj je GIS udruženje Srbije predstavilo ovaj jedinstven projekat.

Razvoj mobilnih i veb aplikacija na primeru bor.sigurnestaze.com imaće svoju primenu i u novim projektima koji se planiraju na nivou Republike Srbije za razvoj pametnih gradova (smart city) u vidu novih funkcionalnosti i mogućnosti pregleda, unosa i izmene podataka od strane građana, čime se pruža mogućnost svim učesnicima u saobraćaju da obeleže lokacije na karti, dodaju fotografije, postave opis i daju svoje predloge u cilju poboljšanja bezbednosti u saobraćaju”, navodi Igor Velić.

On je najavio da GIS udruženje Srbije zajedno sa Udruženjem „Sigurne staze“ radi na razvoju još jedne mobilne aplikacije namenjene učenicima i roditeljima osnovnih i srednjih škola u Boru, koja će predlagati bezbednu rutu kretanja od kuće do škole, izbegavajući objektivno i subjektivno opasne lokacije u gradu.

Prezentacija nove aplikacije i niza novih funkcija koje će znatno olakšati rad u indentifikovanju problema bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Bora, očekuje se na predstojećoj međunarodnoj konferenciji koja će u oktobru biti održana u Banja Luci.

“Nepostojanje odgovarajuće finansijske podrške nas sprečava da poboljšamo svoj rad na izradi novih aplikacija, koji bi doprineo smanjenu broja saobraćajnih nezgoda. S tim u vezi, nadamo se da će grad Bor konačno javno stati iza našeg rada i time podržati priču o upotrebi novih tehnologija. Takođe, ukoliko postoji zainteresovanost kompanija i drugih investitora, koje bi mogle da iskoriste pun potencijal naše ideje, GIS udruženje Srbije u saradnji udruženjem „Sigurne staze“ je voljno za uspostavljanje odgovarajuće poslovne saradnje”, naglašava Igor Velić.

Osnivač i urednik portala posvećenog bezbednosti saobraćaja “Sigurne staze”  istakao je u Vrnjačkoj banji da je model koji je razvilo GIS udruženje Srbije primenjiv na svaki grad i opštinu u Srbiji.

“Na portalu bor.sigurnestaze.com data je saobraćajna signalizacija i saobraćajne nezgode koje su se desile u poslednjih pet godina. Ukrštanjem ovih podataka sa infrastrukturom i saobraćajnom signalizacijom grada dobijen je digitalni model sigurnih staza i putanja kretanja učenika. Ovo je samo predlog mera, a od predstavnika gradske uprave se očekuje da prihvate ovu studiju koja je detaljno urađena i da preduzmu odgovarajuće korake”, dodao je Velić.