Borski Dom zdravlja dobio novu stomatološku stolicu posle 35 godina

Borski Dom zdravlja dobio je neophodnu medicinsku opremu za koju je novac obezbeđen iz budžeta grada Bora. Među nabavljenom opremom nalazi se i nova stomatološka stolica, kupljena posle 35 godina.

Kako bi kvalitet zdravstvenih usluga Doma zdravlja bio povećan, grad Bor je izdvojio 2,3 miliona dionara za kupovinu stomatološke stolice, EKG aparat i trokanalnog automatskog defibrilatora.

Gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić je posetio borski Dom zdravlja gde je kazao da je zdravstvo izuzetno važna oblast u koju će grad nastaviti da ulaže.

„Pored svih investicija koje smo imali, kupovine malog vozila za potrebe Doma zdravlja, ovih dana smo obezbedili stomatološku stolicu posle 35 i više godina, i to na dečjem odeljenju. Takođe smo obezbedili sredstva za dva EKG i jedan automatski defibrilator. Naravno, 2019. godine ćemo nastaviti sa obnavljanjem opreme koju imamo, jer je zdravstvo jedna od oblasti gde ćemo voditi i vodimo računa veoma ozbiljno za dobrobit naših građana“, izjavio je Milikić.