Borski preduzetnici oslobođeni plaćanja lokalne komunalne takse

Članovi Gradskog veća doneli su odluku da vlasnici noćnih barova i diskoteka četiri meseca ne plaćaju komunalnu taksu.

Pravna lica i preduzetnici koji na području grada Bora obavljaju delatnost noćnih barova i diskoteka biće oslobođeni plaćanja lokalne komunalne takse za jun, jul, avgust i septembar 2021. godine.

Članovi Gradskog veća u Boru ovu odluku koja u konačnom obliku treba da bude usvojena na narednoj sednici Gradske skupštine u Boru, usvojili su jednoglasno, budući da zbog pandemijskih uslova ovi objekti nisu radili konstantno, odnosno radili su sa skraćenim radnim vremenom.

„Smanjenje plaćanja lokalne komunalne takse doprineće finansijskoj relaksaciji i opstanku pravnih lica i preduzetnika na području grada Bora“, navodi se u obrazloženju odluke.