U Boru stigle identifikacione kartice umesto penzionih čekova

Penzioneri će od danas će u Boru, umesto penzionih čekova, moći da koriste identifikacione kartice koje izdaje PIO fond, a koje su besplatne i služe za ostvarivanje određenih pogodnosti. Prvih pedeset korisnika svoje ID kartice preuzelo je danas u Opštini Bor, a ostali ih mogu „podići“ u PIO fondu filijale u Boru.

Kartica sadrži samo ime i prezime korisnika, identifikacioni broj, kao i filijalu gde lice prima penziju. Inače, ček sadrži mnogo više ličnih podataka o penzioneru, iznos penzije koje je mogao da vidi svako tokom dokazivanja statusa. Taj problem je prevaziđen uvođenjem identifikacione kartice.

„Bor ulazi u onu grupu svih opština koje su predviđeni ovim programom da se zaštite interesi svih naših starih sugrađana. Penzioneri karticom dobijaju legitimaciju samog penzionera pa ne moraju više nositi penzione čekove i sve dokaznice da su penzioneri, već se karticom štite prvo poverljivost podataka od ličnog interesa, a drugo, ono što je cilj ministarstva i samog programa ove kartice jeste, da se uključe trgovinski veliki lanci na lokalu koji će omogućiti razne popuste kroz korišćenje ove kartice“, rekao je predsednik Opštine Bor, Aleksandar Milikić.

Inicijativu za izradu kartice pokrenulo je Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja, a troškove izrade ID kartice snosiće PIO fond. Penzioneri će svoje kartice dobijati sukcesivno, a u planu je da od aprila uz rešenje o penziji dobiju i svoju karticu.

„Cilj ove akcije je da kartica svim penzionerima, na teritoriji Republike Srbije, omogući bezbednost svog statusa kojeg su do sad morali da dokazuju penzionim čekom ili rešenjem o penziji. Ovom karticom će njima biti omogućeni razni benefiti po pitanju popusta kod društveno-odgovornih kompanija“, izjavio je Ivan Germanović, iz republičkog PIO fonda.