Budžet grada Bora veći za oko 351 milion dinara, rebalans na javnoj raspravi

Prvi ovogodišnji rebalans budžeta Grada Bora biće na javnoj raspravi od 8. do 22. juna, odlučili su članovi Gradskog veća na današnjoj sednici.

Predloženim rebalansom predviđeno je da budžet grada za 2021. godinu bude uvećan za 15,41%, odnosno za 350.972.802 dinara.

Rebalans budžeta se radi kako bi se rasporedila preneta neutrošena sredstava iz prethodnih godina, kao i neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina.

Još jedan od razloga izrade rebalansa budžeta je i delimično veće ostvarenje planiranih prihoda u periodu od 1. januara do 30. aprila ove godine.

Direktni i indirekni korisnici dostavili su svoje predloge finansijskih planova na osnovu kojih su stručne službe, zajedno sa funkcionerima grada Bora, pripremili Nacrt Odluke o izmeni i dopuni Odluke o budžetu grada Bora za 2021. godinu.

„Zahvaljujući rastu privrede na teritoriji grada Bora i kompaniji Ziđin dolazimo do situacije da rebalans budžeta Grada Bora bude veći za oko 351 milion dinara. To nam znači puno jer ćemo sredstva rasporediti, pre svega, na kapitalno uređenje grada, ali i na sve ono što smo se u prethodnom periodu dogovorili sa sugrađanima u mesnim zajednicama. Bužet nakon rebalansa će iznositi nešto manje od 2,7 miLijardi dinara i ovo je najrealniji budžet u istoriji grada. Verujem da će iz godine u godinu, kako bude rasla proizvodnja u kompaniji Ziđin, tako rasti i budžet a to će dati priliku da naš lepi grad Bor razvijamo i da sve planirane projekte realizujemo“, kazao je gradonačelnik Aleksandar Milikić.

Nacrtom rebalansa je predviđeno da najviša novca ode na organizaciju saobraćaja i saobraćajne infrastrukture115,4 miliona dinara, za komunalne delatnosti biće izdvojeno dodatnih 48,3 miliona, a za opšte usluge lokalne samouprave 38,9 miliona. Za razvoj sporta i omladine biće izvojena dodatna sredstva u iznosu od 25,3 miliona, a za predškolsko obrazovanje 22 miliona dinara.

Javna rasprava o rebalansu ovogodišnjeg budžeta biće sprovedena od 8. do 22. juna, a sve neophodne informacije biće objavljene na sajtu grada početkom naredne nedelje.