Danas i sutra budući srednjoškolci popunjavaju liste želja

Budući srednjoškolci danas i sutra, od 8 do 15 časova, u matičnim osnovnim školama popunjavaju listu želja.

Na listu želja učenik može da nabroji najviše 20 obrazovnih profila. Potrebno je da napiše šifru željene škole, kao i šifru i naziv obrazovnih profila, na kojima želi da se obrazuje i jedinstvenu šifru koju je učenik dobio pre polaganja testova u okviru završnog ispita.

Popunjenu listu želja mora da potpiše jedan od roditelja, pa je važno da učenici u školu dođu sa jednim od roditelja.

Budući srednjoškolci na listi želja biraju profile i škole koje bi da, u naredne četiri godine pohađaju, a shodno broju poena koje su osvojili na završnim ispitima iz srpskog jezika, matematike i kombinovanog testa iz pet predmeta, kao i bodove koje su dobili na osnovu uspeha u osnovnoj školi, nakon ukrštanja želja, biće i rangirani.

Nakon što bude objavljen redosled rangiranja učenika po školama i profilima, upis u srednje škole biće obavljen 9. i 10.jula.