Danas tribina o kvalitetu vazduha u Boru

Tribina pod nazivom „Zajedno za čist vazduh povodom Međunarodnog dana čistog vazduha“ biće održana u utorak 7. septembra u 18 sati u Medija centru u Boru.

Povodom Međunarodnog dana čistog vazduha, a u okviru programa Ekološki dani Bora 2021 i tekućih projekata o zaštiti vazduha, Društvo mladih istraživača Bor, u saradnji sa Gradskom upravom Bor i udruženjima Dom omladine i Alternativa, organizuje tribinu „Zajedno za čist vazduh povodom Međunarodnog dana čistog vazduha“.

Tribina je posvećena prezentacijama rezultata monitoringa vazduha u Boru u 2021. godini, uticaju PM10 i PM2,5 na zdravlje ljudi i preporukama za postupanje u slučaju značajnih koncentracija čestica PM10 i PM2,5, stavovima mladih o zaštiti životne sredine, posebno vazduha, merama poboljšenja kvaliteta vazduha koje su predviđene usvojenim Kratkoročnim akcionim planom i njihovom relizacijom u periodu jul – avgust.

Ciljevi tribine su: informisanje građana o kvalitetu vazduha, edukacija o uticaju zagađenog vazduha na zdravlje, uključivanje javnosti u proces donošenja dokumenata javne politike o zaštiti vazduha

Uvodničari: dr Viša Tasić, prim. dr sci. med. Branislava Matić Savićević, Jovan Janjić – Dom omladine i Toplica Marjanović – član gradskog Monitoring tima za kvalitet vazduha.

Biće upućen i poziv prisutnim da se uključe u anketiranje, koje je u toku, i daju svoj doprinos definisanju stavova građana u Planu kvaliteta vazduha koji je u izradi.

Tribina će biti organizovana u prostorijama Medija centra Bor (Tržni centar „Kocka“, ul Kralja Petra I/23) u utorak 7. septembra 2021. sa početkom u 18  časova.