“Dandi” napušta Crni Vrh

Kanadska firma „Dandi plameniti metali“ odustaje od koncesionog prava na istraživanje i eksplotaciju rudnih ležišta na više lokacija na planini Crni vrh kod Bora. 

Kanadska firma „Dandi plameniti metali“ odustaje od koncesionog prava na istraživanje i eksplotaciju rudnih ležišta na više lokacija na planini Crni vrh kod Bora

Ova firma je uputila pismo Ministarstvu rudarstva i energetike u kojem obaveštava da odustaje od daljeg istraživanja na nekoliko lokacija u Srbiji, međuju kojima su i one na borskom Crnom vrhu.
 
Po pisanju beogradskih medija, firma „Dandi plemeniti metali“ bi dalja istraživanja prekinula na koncesionim poljima „Tilva njagra“ i „Čoka kupjatra“, dok bi se ona nastavila na najperspektivnijoj lokaciji „Čoka kuruga“.

Po predviđenoj preceduri dva predstavnika firme i po jedan iz ministarstava finansije, ekonomije i rudarstva sačinili bi radnu komisiju čiji će glavni zadatak biti popisivanje ugrađene opreme koja posle odustajanja „Dandi“-ja pripada državi. Takođe i svi rezultati istraživanja ostaju u državnom vlasništvu.

Kao mogući razlozi od odustajanja navode se neisplativo nizak procenat rude zlata i bakra na manjim dubinama, kao i efekat svetske finansijske krize zbog koje su cene ovih metala drastično pale.

Kanađani su imali u planu da posle petogodišnjih istraživanja otvore rudnike bakra i zlata za čije su eksplotisanje dobili dozvolu na 25 godina.

Očekivana odluka
Ovakva odluka firme „Dandi plameniti metali“ bila je očekivana posle ovojesenskog otpuštanja radnika koji su bili primljeni na određeno, ali i onih koji su imali ugovore na neodređeno vreme, što nije bila praksa prethodnih godina.