Delegacija iz Tuzle u poseti borskom fakultetu

Prošlog četvrtka delegacija nastavnika i studenata Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta (RGGF) iz Tuzle boravila je na Tehničkom fakultetu, s ciljem da se u budućnosti uspostavi šira saradnja između dve viskoškolske institucije.

fakultet-bor

Nastavno osoblje i studenti Rudarsko geološko-građevinskog fakulteta (RGGF) iz Tuzle, iz užih naučnih oblasti: podzemna eksploatacija mineralnih sirovina, površinska eksploatacija mineralnih sirovina i PMS, kao i iz oblasti transporta i izvoza u rudarstvu, u okviru studijske posete boravili su na borskom fakultetu.

Gosti iz Bosne i Hercegovine imali su priliku da obiđu laboratorije i mineralošku zbirku Tehničkog fakulteta u Boru i razmene mišljenja sa domaćinima.

Polazeći od zajedničkog interesa za razvoj nastave i naučno-istraživačkog rada, a s ciljem uspostavljanja i širenja dalje saradnje, u okviru posete potpisan je i sporazum o saradnji.

Više informacija možete pronaći na sajtu fakulteta.