Do kraja godine moguće otvaranje veterinarske ambulante u JKP „3. oktobru“

JKP „3. oktobar“ u Boru je u procesu registracije otvaranja veterinarske ambulante, čime bi se višegodišnji problem broja pasa lutalica na ulicama trajno smanjio.

dalibor-orsovanovic

Prema rečima direktora JKP „3. oktobra“ Dalibora Orsovanovića, od Ministarstva poljoprivrede su dobili rešenje da su ispunjeni uslovi za obavljanje veterinarskih delatnosti. Ambulanta bi trebala biti otvorena do kraja godine.

“ Uz sve napore koje ulažemo, očekujemo da će do kraja godine procedura biti završena i da ćemo moći da otvorimo ambulantu. Do sada ovaj problem nije adekvatno rešavan. Ovo jeste samo prvi korak u rešavanju problema sa kojim se godinama borimo. Sada je u toku registracija ovog ogranka u Agenciji za privredne registre, nakon čega se dokumentacija opet šalje resornom ministarstvu.“, rekao je direktor JKP „3. oktobar“ Dalibor Orsovanović.

Radnici „3. oktobra“ su do sada samo hvatali pse lutalice i sklanjali ih sa ulice. Otvaranjem veterinarske ambulante oni će biti sterilisani i čipovani, nakon čega se mogu udomiti ili vratiti na ulicu.

„Usvojena Strategija o rešavanju problema pasa lutalica predviđa da se psi koji ne pokazuju agresivnost sterilišu, a to se može obavljati samo u za to predviđenim objektima koji ispunjavaju sve neophodne standarde. Nakon toga oni se mogu udomiti ili vratiti na ulicu. Mi smo mogli da ih hvatamo i sklanjamo sa ulice, a nakon otvaranja ambulante problem ćemo moći ozbiljnije da rešavamo“, napomenuo je Orsovanović.