Dobijanje bakra iz jalovine

Predstavnici britansko-američkih kompanija „Klarendon“ i „Harsko“ su nakon dvodnevne posete borskih i majdanpečkih rudnika utvrdili mogućnost dobijanja bakra iz jalovina.

Borska firma „Aeroakva“ je razvila proces luženja, odnosno, hidrometalurgije, kojom se iz jalovine dobija bakar. Za dogradnju pogona u okviru RTB-a Bor će britansko-američka kompanija za početak izdvojiti 20 miliona evra, a u kasnijoj fazi ako rezultati eksplotacije budu povoljni, nastaviće se ulaganje čak do 100 miliona evra.

„U svetu se danas hidrometalurški dobija oko četiri miliona tona bakra godišnje, a to je postupak koji je od konvencionalog jeftiniji do 35 odsto. Razgovarali smo o luženju bakra sa jalovišta u „Cerovu“ (van prostornog plana sela Krivelj) i Majdanpeku, gde prema grubim procenama, u preko 350 tona materijala na obe lokacije, ima oko 200 hiljada tona bakra. Zainteresovani smo za partnerstvo iz dva razloga. Prvi je taj što se iz nečega što je sada otpad može dobiti bakar, a drugi što je luženje, u stvari, koristan način upotrebe sumporne kiseline, pošto ćemo po izgradnji nove topionice imati do četiri puta veću proizvodnju monohidrata“ – rekao je generalni direktor Blagoje Spaskovski za sajt RTB-a Bor.

Direktor „Aeroakva inženjeringa“, firme koja je nosilac tehnologije izdvajanja bakra iz jalovine, Miloš Karović rekao je da je koncept saradnje sa kompanijama „Harsko“ i „Klarendon“ zasnovan isključivo na partnerstvu sa RTB-om Bor. – „Ideja je zasnovana na objedinjavanju svih jalovišta – tečnih i flotacionih, rudničkih i otpadnih voda koje proizvodi industrija borskog Basena“ – zaključio je Karović.