Dodeljeno 27 ugovora o zaposlenju osobama iz teže zapošljivih grupa

U prostorijama Gradske uprave grada Bora dodeljeni su ugovori o zaposlenju korisnicima i korisnicama projekta „Razvojna podrška za obuku, samozapošljavanje i novo zapošljavanje teže zapošljivih grupa”.

Grad Bor je, u saradnji sa nemačkom organizacijom GIZ, Vladom Republike Srbije i Stalnom konferencijom gradova i opština, pokrenuo, kako kaže gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić, veoma lep program „Razvojna podrška za obuku, samozapošljavanje i novo zapošljavanje teže zapošljivih grupa”.

„Ponosan sam što je grad Bor deo jednog velikog i lepog projekta. Prethodnih pet godina samostalno smo sprovodili projekte samozapošljavanja i zapošljavanja teže zapošljivih grupa.  Danas je dodeljeno 27 ugovora mladim ljudima koji će pokrenuti svoje poslove i koji su, na ovaj način, dobili priliku da uđu u sistem rada”, naglašava Milikić.

Grad Bor je, kako kaže Vesna Vidojević ispred programa Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji”, jedan od deset gradova i opština koje su dobile nepovratna sredstva u iznosu od sto hiljada evra za zapošljavanje i samozapošljavanje najranjivijih kategorija stanovništva.

„U slučaju grada Bora to su pripadnici romske manjine, Vlasi, mladi, dugoročno nezaposleni preko 50 godina starosti i osobe sa invaliditetom. Od planiranih pet samozapošljavanja, imamo jedanaest što je veliki uspeh. Čestitam projektnom timu na izuzetno obavljenom radu, pre svega sa korisnicima”, ističe Vidojević.

U ovaj projekat uključeno je, kaže član Gradskog veća grada Bora Srećko Zdravković, 27 lica iz teže zapošljivih kategorija stanovništva koja dobijaju direktno zaposlenje.

„Petnaestoro njih zaposleno je kroz program samozapošljavanja pokretanjem sopstvenog biznisa, a dvanaest korisnika zapošljava se kod već postojećeg poslodavca. Prijavilo se osam firmi koje su želele da uposle radnike, tako da su neke ovim programom dobiole i po dva radnika. Korisnici će dobiti opremu i repromaterijal za početak, odnosno nastavak svog poslovanja u vrednosti od 2000 do 2400 evra pez pdv-a, u zavisnosti od programa za koji se prijavljuju”, objašnjava Zdravković.

Projekat „Razvojna podrška za obuku, samozapošljavanje i novo zapošljavanje
teže zapošljivih grupa” se realizuje u okviru programa Nemačke razvojne saradnje
„Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji”, koji sprovodi GIZ, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Projekat sprovodi Grad Bor u saradnji sa partnerskim organizacijama Romska inicijativa mladih Gypsy soul i „Dom
omladine Bor” iz Bora.