Doktorandi Tehničkog fakulteta učestvovali na seminaru o razvoju karijere istraživača

Anđelka Stojanović, Ivica Nikolić i Nenad Nikolić, studenti doktorskih studija Odseka za inženjerski menadžment, prisustvovali su pretprošle nedelje, u svečanoj sali rektorata Univerziteta u Beogradu, seminaru „Standardi i principi Evropske unije u vezi sa razvojem karijere istraživača i njihova implementacija“. 

Foto: Odsek za inženjerski menadžment

Predavanjem na temu „Strategija ljudskih resursa za istraživače – osnovne grupe načela Evropske povelje i kodeksa (EU C&C)“, koje  su održali prof. dr Nada Kovačević, prorektor za studije i upravljanje kvalitetom i prof. dr Živoslav Tešić, prorektor za nauku, inovacije i transfer tehnologija, predstavnici  Odseka za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru, aktivno učestvujući na ovom seminaru, upoznali su sa novim pravilima i propisima procesa studija na doktorskom nivou na Univerzitetu u Beogradu, ali i sa svim aspektima koji se odnose na istraživače, naučno istraživačke institucije i finansiranje karijere istraživača.

Inače, Univerzitet u Beogradu trenutno je u postupku usklađivanja pravilnika i standarda sa dokumentima Evropske povelje u pogledu naučno-istrivačkog rada, te je cilj seminara i bio predstavljanje povelje i kodeksa, te njihovih načela.

Više informacija o ovome možete pronaći na sajtu katedre za menadžment.