Dom zdravlja Bor dobio sertifikat o akreditaciji

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije, dodelila je Domu zdravlja Bor sertifikat, kojim se toj ustanovi odobrava akreditacija na period od tri godine.

dom-zdravlja-bor-2015

Ovim dokumentom je okončan višemesečni trud novog menadžmenta da se, posle svega šest meseci nakon odvajanja od Zdravstvenog centra u Boru, svrsta u red srpskih domova zdravlja koji u poslovanju primenjuju propisane standarde primarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Sertifikat je donet iz oblasti: zdravstvene zaštite odraslog stanovništva, zdravstvene zaštite žena, dece i školske dece, polivalentna patronaža, životna sredina, ljudski resursi, upravljanje informacijama i rukovođenjem.

Orijentisanost menadžmenta ka zaposlenima ocenjena je pozitivno, ali su istaknuti i napori rukovodstva i zaposlenih na unapređenju kvaliteta rada i bezbednost pacijenata, kao i jačanje profesionalnih veština i etičkih vrednosti.

„U Domu zdravlja Bor postoje procedure predviđene akreditacionim standardima za primarni nivo zdravstvene zaštite i u svakodnevnom radu je prisutan pozitivan odnos prema njihovoj implementacijie“, navodi se, između ostalog, u obrazloženju koje je donela Akreditaciona komisija.

Članovi tog tela su pohvalili rukovodstvo Doma zdravlja, jer je prepoznalo značaj i svrhu akreditacije, i podržalo ceo proces, dajući podršku zaposlenima, ali i lični učestvovanjem u celom procesu.

Zaključeno je, da je u procesu pripreme za akreditaciju, ustanova Dom zdravlja Bor usvojila misiju i viziju, kao i strateški plan razvoja.

Higijena Doma zdravlja, kao preduslov za efikasno sprovođenje primarne zdravstvene zaštite, dobila je visoku ocenu od strane Komisije za akreditaciju.

„Zavidan nivo higijene u prostorijama Doma zdravlja doprinosi bezbednosti, kako korisnika zdravstvenih usluga, tako i osoblja“, zaključila je Komisija.

Članovi komisije su konstatovali da se u Domu zdravlja stalno radi na unapređenju zdravstvenog informacionog sistema.

A da je to tako, potvrđeno je novim uslugama Doma zdravlja, kao što su zakazivanje pregleda putem interneta, do komunikacije izabranog lekara sa pacijentima putem Skype veze, čime se može podičiti mali broj Domova zdravlja u Srbiji.

„Akreditacija na tri godine predtsvlja veliki uspeh, s obzirom na finansijsku i kadrovsku krizu u zdravstvu“, rekao je direktor Doma zdravlja dr Miroslav Karabašević, i podvukao da se provera akreditacije i obavljanja procedura obavlja svake godine.

„Sa ovim dokumentom, možemo mnogo lakše da apliciramo ka Fondovima i projektima evropske unije“, naznačio je Karabašević, ali pre svega istkao da će se redovna kontrola sprovođenja standarda zdravstvene zaštite odraziti na poboljšanje odnosa lekara i medicinskog osoblja prema pacijentima, što i jeste primarni cilj akreditacije“.