Dom zdravlja Bor: Savetovalište za dijabetes počinje sa radom od utorka

U okviru borskog Doma zdravlja otvoreno je Savetovalište za dijabetes. Ono će imati preventivnu i edukativnu ulogu kada je reč o, takozvanoj, šećernoj bolesti od koje u Srbiji, prema zvaničnoj statistici, boluje više od 700 hiljada ljudi.

miloslav-karabasevic

Dijabetičarima u borskoj opštini od utorka će biti dostupno savetovalište u Domu zdravlja. Oni koji sumnjaju da boluju od dijabetesa ili traže savete kako da ovu bolest kontrolišu i smanje njene negativne posledice, mogu posetiti Savetovalište za dijabetes koje će sa radom početi naredne nedelje.

U Srbiji je trenutno registrovano oko 710 hiljada dijabetičara, ali se procenjuje da je njihov broj veći jer se bolest otkriva najčešće tek kada izazove ozbiljne zdravstvene probleme. Zato će jedan od ciljeva ovog savetovališta biti i prevencija i rano otkrivanje obolelih.

Prema podacima dispanzera za dijabetičare, u opštini Bor registrovano je oko 4.000 obolelih od šećerne bolesti.

U ovom Savetovalištu će se dva puta nedeljno dijabetičarima, ali i svim građanima koji imaju neke nedoumice oko ove bolesti, pružati saveti o značaju redovnog uzimanja terapija i praćenja šećera u krvi, kao i edukacija o higijensko-dijetetskom režimu, načinu ishrane i fizičkoj aktivnosti pacijenata. Utorkom i četvrtkom će, u trajanju od dva sata, sa pacijentima razgovarati lekar, kao i jedna medicinska sestra koja je prošla specijalnu obuku, izjavio je direktor borskog Doma zdravlja, dr Miroslav Karabašević.

Savetovalište je otvoreno pod pokriveteljstvom stručne Komisije za dijabetes, Ministarstva zdravlja Republike Srbije, komisije koja prati komplikacije u vezi lečenja dijabeta na nivou republike, kao i u saradnji sa dispanzerom za dijabetičare Doma zdravlja u Boru.