Drakulić neće tendersku dokumentaciju

Zoran Drakulić, vlasnik firme “Ist point” najavio je da njegova firma neće otkupiti tendersku dokumentaciju Rudarsko Topioničarskog Basena (RTB) “Bor”, zbog nerealnih uslova koje je postavila vlada Srbije.


Zoran Drakulić, vlasnik firme “Ist point” najavio je da njegova firma neće otkupiti tendersku dokumentaciju Rudarsko Topioničarskog Basena (RTB) “Bor”, zbog nerealnih uslova koje je postavila vlada Srbije.

Iako je pre samo nekoliko dana dostavio ponudu za privatizaciju RTB-a “Bor”, Zoran Drakulić je izjavio da ne želi da učestvuje na tenderu jer su zahtevi države nerealni u uslovima niske cene bakra i tekuće ekonomske krize.

“Nećemo otkupiti dokumentaciju, definitivno, jer pod datim uslovima mi ne možemo ništa da ponudimo”, rekao je Drakulić i dodao: “Mislim da se niko neće prijaviti na tender i pretpostavljam da ćemo ići na direktne razgovore”.

Rok za otkup tenderske dokumentacije ističe 16.februara. Ukoliko do tog datuma ni jedna firme ne iskaže zainteresovanost za borski basen sudbina 5.000 radnika naćiće se u rukama Agencije za privatizaciju i Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj.