Država kupuje stanove za izbeglice u Boru

Republička direkcija za imovinu (RDI) objavila je javni poziv za kupovinu do 13 stanova na teritoriji grada Bora za potrebe Komesarijata za izbeglice i migracije koji će biti namenjeni rešavanju stambenih potreba izbeglica.

U Boru se traži najviše 11 stanova površine do 39 metara kvadratnih, od kojih dva moraju biti u prizemlju ukoliko zgrada nema list, kao i najviše dva stana površine između 40 i 19 kvadratnih metara.

Pravo učešća imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica koja su upisana u javne knjige o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima (katastar nepokretnosti), kao nosioci prava svojine na stanu-nepokretnosti koji je predmet ponude.

Stan-nepokretnost koji je predmet ponude mora biti upisan u katastru nepokretnosti kao legalan (u objektu koji ima upotrebnu dozvolu), bez tereta, zabeležbi i nerešenih zahteva. Ne može biti predmet ponude stan-nepokretnost koji je u postupku legalizacije, odnosno ozakonjenja ili koji se nalazi u objektu koja je u postupku legalizacije, odnosno ozakonjenja.

Kao tehnički kriterijumi u oglasu je traženo da ponuđeni stan mora da se nalazi u višeporodičnoj stambenoj zgradi, da je u urednom stanju, bez vidljivih oštećenja i opremljen na način da omogućava redovnu upotrebu, da čini funkcionalnu celinu bezbednu za stanovanje, a sve u skladu sa važećim propisima, i standardima za ovu vrstu objekata.

Ponuđeni stanovi ne mogu biti u podrumskoj etaži i suterenu, dok migu biti u potkrovlju i na poslednjoj etaži ukoliko je krov zgrade u dobrom stanju i nema curenja.

Ukoliko se ponuđeni stan nalazi na 5. ili višim spratovima, objekat mora imati lift. Takođe, objekat u kome se nudi stan mora biti priključen na svu neophodnu infrastrukturu.

Ispunjenost odgovarajućih tehničkih karakteristika ocenjivaće se od strane sudskog veštaka po nalogu Komisije za kupovinu stanova.

Najpovoljnijim ponudama smatraju se ponude koje su ispravne u pogledu uslova za učešće, dodatnih karakteristika stanova-nepokretnosti koji se pribavljaju u javnu svojinu Republike Srbije tehničkim karakteristikama i sa najnižom ponuđenom cenom.

Stanovi se osim u Boru traže i u Bačkoj Palanci, Novom Sadu, Odžacima, Somboru, Šidu, Šapcu, Kikindi, Požarevcu, Sremskoj Mitrovici, Sremskim Karlovcima, Staroj Pazovi i Zrenjaninu.

Ponude za prodaju stanova Republičkoj direkciji za imovinu dostavljaju se do 16. avgusta.