Dulić: Milion evra za ekologiju u Boru

Za što hitnije saniranje aerozagađenja u Boru i okolini, iz budžeta Republike Srbije biće izdvojeno 100 miliona dinara, izjavio je juče u našem gradu Oliver Dulić – ministar za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje.

Za što hitnije saniranje aerozagađenja u Boru i okolini, iz budžeta Republike Srbije biće izdvojeno 100 miliona dinara, izjavio je juče u našem gradu Oliver Dulić – ministar za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje.

Sredstvima Ministarstva za NIP (60 miliona dinara) i Fonda za zaštitu životne sredine (40 miliona dinara) obaviće se rekonstrukcija dotrajalog sistema za prečišćivanje štetnih gasova u RTB-u što će dovesti do poboljšanja kvaliteta vazduha nad Borom koji je nedavno proglašen za najzagađeniji grad u Srbiji.

Da bi se efikasnije pratilo zagađenje i blagovremeno reagovalo, država će tokom 2009. godine finansirati postavljanje još tri merne stanice na teritoriji ove opštine.  One će biti umrežene sa postojećim i činiće jedistveni sistem monitoringa aerozagađenja u Boru.

Ovo su samo neki od zaključaka radne grupe za sprečavanje aerozagađenja u ovom gradu, koju čine predstavnici Rudarsko topioničarskog basena „Bor“, lokalne samouprave i nevladinih organizacija koje se bave ekologijom.

Obavezni sistematski pregled za sve Borane
Ministar Dulić najavio je da će ministarstvu zdravlja predložiti uvođenje obaveznih sistematskih pregleda za sve Borane kako bi se utvrdili tačni podaci o zdravstvenom stanju ljudi u ovom kraju.

Ekologija u rukama strateškog partnera
Ministar je podsetio da će budući strateški partner RTB biti u obavezi da uloži minimum 180 miliona evra u modernizaciju tehnologije u Topionici bakra.