Manjinama ugroženo pravo na informisanost

Koordinator Foruma za etničke odnose Dušan Janjić ocenio je u nedelju da su u Srbiji većem broju manjina ugrožena prava na informisanost, ali i da se mora voditi računa o problemu manjinskog identiteta.


Koordinator Foruma za etničke odnose Dušan Janjić ocenio je u nedelju da su u Srbiji većem broju manjina ugrožena prava na informisanost, ali i da se mora voditi računa o problemu manjinskog identiteta.

photo: www.mc.rs

„Kada govorimo o informisanju na jeziku manjina, Forum za etničke odnose smatra da su ugrožena prava većeg broja manjina. Ali, kada je u pitanju vlaška i rumunska zajednica, to se mora rešavati pažljivije, jer postoji problem identiteta“, izjavio je Janjić agenciji Beta, nakon radionice Uloga manjinskih vođa u novoj demokratskoj manjinskoj politici, održanoj u Boru.

On smatra da se tom pitanju mora obratiti više pažnje, zbog čega se od lokalnih vođa manjinskih partija traži da sami ponude rešenje kako bi se uklonio problem identiteta.

„Niko spolja i iznutra ne može rešiti da li su Vlasi – Rumuni, da li su oni Rumo-Vlasi, ili samo Vlasi. Unutar vlaške zajednice postoje neki koji bi, i drugi koji ne bi da budu Rumuni, a mnogi se protive izjednačavanju pojmova Vlah i Rumun, a to je problem i sa Nacionalnim savetom“, zaključio je Janjić. On smatra da u rešavanju tog problema ne može da arbitrira država, već da ga moraju otkloniti političke vođe te manjine.

Prema njegovom mišljenju, manjine bi trebalo da izvrše pritisak na Beograd kako bi se konačno donela nacionalna strategija manjinske politike. „Ne može se reći da Srbija ima sinhronizovanu, strateški vođenu manjinsku politiku i našla se u čudnoj situaciji. S jedne strane je korpus prava koji je dat na raspolaganje, a s druge strane, monoplizacija tih prava u okviru manjina od pojedinih partija albanske, mađarske i bošnjačke manjine“, ocenio je Janjić.

On je naznačio da u Srbiji postoji Zakon o manjinama koji je relativno liberalan, da postoji i više institucija, ali i da sve to deluje haotično. Na pitanje kako komentariše nedavnu izjavu predsednika Rumunije Trajana Baseskua koji je u Kladovu rekao da za rumunski živalj u Srbiji traži ista prava koja Srbi imaju u Rumuniji, Janjić je podsetio da Rumuni nemaju Zakon o manjinama.

„Ta država je ušla u EU na osnovu opšte deklaracije o manjinskoj politici, ali i danas postoji veliki strah od Mađara i secesije“, naglasio je koordinator Foruma za etničke odnose i dodao kako ne bi želeo Rumunima u Srbiji da imaju isti standard prava koji imaju manjine u Rumuniji.

Izvor: www.e-novine.com