Dveri pozivaju pravničku javnost da podrži Manifest pravnog patriotizma

1
38

Pokret Dveri poziva sve poslenike pravničke struke, profesore prava, sudije, javne tužioce, advokate, diplomirane pravnike, studente prava, kao i sve one koji se bave praktičnom primenom zakona, da podrže objavu prvog Manifesta pravnog patriotizma da bi u državi Srbiji snaga zakona bila jača od sile i samovolje svakog pojedinca.

dveri-plakat-2014

Zašto u Manifestu govorimo baš o pravnom partiotizmu? Zato što jedino pojedinac koji je stvarno zaštićen u svojim pravima može biti veran svojoj Otadžbini; zato što je patriotska borba za pravno uređenu Otadžbinu životni interes svih koji Srbiju doživljavaju kao svoju državu, bili oni Srbi ili pripadnici nacionalnih manjina; zato što se patriotizam lišen pravne svesti pretvara u demagogiju, demagogija vodi u tiraniju, a tiranija u društvene nemire, inostranu intervenciju i sigurnu smrt Otadžbine;

Zašto borba za zakonitost mora da bude patriotska? Zato što su samo građani Srbije vlasni da lično ili preko slobodno i neposredno izabranih predstavnika pravno uređuju svoju Otadžbinu saglasno sojim vrednostima, interesima i potrebama; zato što domaći pravni poredak mora da ima supermatiju nad normama međunarodnog prava, a ratifikovani međunarodni sporazumi moraju da budu u saglasnosti sa Ustavom.

Dveri smatraju protivpravnim i ništavim sve domaće normativne akte i međunarodne sporazume koji nisu u skladu sa ustavnopravnim poretkom Republike Srbije, kao i one koji državu Srbiju dovode u političku, vojnu i ekonomsku zavisnost. Prva slobodno izabrana vlast će na ustavom i zakonom propisani način poništiti sve takve akte, a protiv odgovornih lica biće pokrenuti krivični postupci, kao i postupci za naknadu štete;

Pošto samo politički slobodan narod može suvereno da vrši ustavotvornu vlast, važeći Ustav i pored svih slabosti, ne može da se menja, u celini ili delimično, sve dok traje evroatlantska okupacija Kosova i Metohije kao neotuđivog dela države Srbije.

Dveri smatraju da Princip pozitivne diskriminacije u korist bilo koje manjinske grupe mora biti ukinut, jer organima vlasti oduzima autoritet demokratskog legitimiteta;

«Nezavisna regulatorna tela i agencije treba da budu ukinute, jer formiraju skupi paralelni sistem vlasti koji derogira demokratski zasnovan sistem vlasti (narodna skupština i vlada) proistekao iz političke volje birača;

U cilju efektivne zaštite državnog poretka naše Otadžbine neophodno je da se krivični sudski postupak u potpunosti uredi na istražnom načelu sa aktivnom ulogom suda u svim fazama postupka. Institut sporazuma o priznanju krivice treba ukinuti, jer je izraz slabe države koja nevoljno goni počinioce krivičnih dela.

U cilju sprečavanja imovinske propasti porodica mora se ustanoviti zakonski imovinski minimum koji se ne može položiti kao hipotekarno jemstvo i koji se izuzima od izvršenja, putem zakona kojim će se zaštiti sve naše prezadužene porodice», stoji između ostalog u Manifestu.

Da bi javnosti bilo jasnije koje efekte želimo da postignemo u borbi protiv korupcije: zalažemo se za to da čovek koji je optužen za korupciju ne može da rukovodi ustanovom dok traje sudski postupak skrivajući se iza pretpostavke nevinosti. U tom smislu se zalažemo da sudija dobije mogućnost da sa rukovodećeg radnog mesta suspenduje lice optuženo za korupciju!

Informativna služba Pokreta Dveri1 KOMENTAR

  1. Dakle ni ova politicka stranka ne trazi STATUS GRADA ZA BOR,A NI TRANSEVROPSKI SAOBRACAJNI KORIDOR KORIDOR PORED BORA…….DA NISU TO SUVISE MALE TEME ZA LOKALNE BORSKE POLITIKANTE……A SVI SU TOTALNO UPOZNATI SA OBE OVE TEME….ALI SU ONI FORMATI ZA SVETSKE,OTADZBINSKE,STRATESKO GLOBALNE,NACIONALNO SPASILACKE,OPSTE HUMANISTICKE,FUNDAMENTALNO USTAVNOPRAVNO DRZAVOTVORNE, I DRUGE TEME…..SAMO NE ZA TEME KOJE SU OD ODLUCUJUCEG I VITALNOG INTERESA ZA BOR….. DALJI KOMENTAR…. I MAGLA JE ROBA ZA PRODAJU AKO IMA KUPCE….RASPRODAJA JE U TOKU…CENA PRAVA SITNICA..VAS GLAS………….NAVALI NARODE….

POŠALJITE ODGOVOR

Unesite komentar
Upišite ime