Dveri: Reatest za TNG otimačina građana

Pokret „Srpske Dveri“ izdao je Saopštenje povodom obaveznog reatestiranja vozila koja imaju ugrađeni uređaj za tečni naftni gas (TNG).

dveri-2

Saopštenje prenosimo u celosti:

Da se u Srbiji ne poštuje Ustav Države od strane njenih najvažnijih institucija – Predsednika Republike, Premijera, Skupštine i narodnih poslanika već je poznato. Takođe, poznato je da postoji, blago rečeno, konfuzija između zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, kao i rangiranje Zakona na važne i manje važne. Takav je slučaj i sa primenom Zakona o bezbednosti saobraćaja, usvojenog još 2009. god., koji je već doživeo nekoliko izmena i dopuna, a čije su se pojedine odredbe počele primenjivati tek ovih dana, gotovo u tajnosti.

Nenajavljena primena pojedinih odredbi Zakona u vezi ponovnog atesta za uređaje na pogon vozila na tečni naftni gas, po svemu sudeći je novo smišljeno režimsko OTIMANjE novca od naroda, a sve u cilju popunjavanja rupa u budžetu Republike Srbije i omugućavanja finansiranja stranačko-parazitskog sistema!

To zapravo, shodno primeni odredaba Zakona o bezbednosti saobraćaja znači da vozači koji su u automobile ugradili sisteme na tečni naftni gas pre više od 5 godina, moraju da obnove ponovo atest za svoje uređaje, bez obzira što poseduju atest koji nije istekao, a da saobraćajni policajac ima pravo da takvo vozilo isključi iz saobraćaja i naplati kaznu (kakvu – za koji prekršaj i koliku to niko ne može da Vam kaže).

Ponovni atest je preduslov i jedini način da se produži registracija vozila, a cena tog „zadovoljstva“ za vlasnike automobila sa ugrađenim sistemom za TNG je od 6.000 do 35.000 dinara. To znači da, ukoliko Vam uskoro ističe registracija Vašeg automobila koji ima pogon na TNG i uz činjenicu da ćete čekati na red više od mesec dana (u gradovima u unutrašnjosti Srbije i više od dva meseca), preti Vam i realna opasnost da pored plaćanja ponovnog atesta, redovne cene registracije vozila, platite i nove tablice i novu vozačku dozvolu, jer nećete uspeti da produžite registraciju Vašeg vozila u roku od mesec dana od dana isteka važeće registracije.

Pokret Dveri insistira da Vlada Republike Srbije na predlog nadležnog Ministarstva najhitnije stopira primenu spornih i kontradiktornih odredbi Zakona o bezbednosti saobraćaja i da retroaktivno ne menja važnost već izdatih atesta za vozila na tečni naftni gas i omogući registraciju vozila u skladu sa dosadašnjom praksom do isteka važnosti već izdatog atesta.

Pozivamo sve građane Srbije, profesionalne vozače, agencije za registraciju vozila, vlasnike tehničkih pregleda i taksiste za podršku inicijativi Pokreta Dveri.