Edukacijom do povećanog učestvovanja starijih žena u javnom i političkom životu

Udruženje građana „Snaga prijateljstva– Amity“ iz Beograda i Udruženje građanki FemPlatz iz Pančeva organizovale su nedavno u Boru sa predstavnicima udruženja penzionera i drugih udruženja za starije osobe iz Borskog okruga tribinu o značaju rodne ravnopravnosti, pravima starijih, a posebno pravima starijih žena.

Koliko su žene danas zastupljene u javnom i političkom životu Srbije i koliko realan uticaj na stvari koje se tiču svih nas imaju? Na ovo pitanje kroz projekat „Za veće učešće starijih žena u javnom i političkom životu“ koje realizuju Udruženje građana „Snaga prijateljstva“ – Amity iz Beograda i Udruženje građanki FemPlatz iz Pančeva, a finansira Evropska unija, pokušale su da odgovore i žene u Boru.

Iako procentualno sa svakim izbornim ciklusom raste i broj žena u parlamentu, na poslednjim su na listama uglavnom bile mlade žene. One starije od 65 godina, kojih u Srbiji ima oko 850.000, gotovo da nisu ili su nedovoljno zastupljene. U Boru ih, u Gradskoj skupštini – nema, a tako je i u većini lokalnih samouprava.

“Znamo da su bile kvote za učešće žena i kao odbornika u skupštinama opština, skupštinama gradova i u republičkom parlamentu 30 odsto. Od ovih izbora 2020. kvota je povećana na 40 odsto. Mi mislimo da je jako važno da se starije žene ne povlače iz društvenog života, da ne sede i kući i budu robinje svojoj deci i mužu, da ne moraju da ih čuvaju i rade po ceo dan već da moraju da izađu iz kuće, da učestvuju u društvenom životu, da budu pitane i da kažu svoju reč, posebno za stvari koje se njih tiču”, kaže Nadežda Satarić, predsednik Upravnog odbora Udruženja građana “Snaga prijateljstva – Amity”, inače socijalna radnica i uz Kosanu Beker, pravnicu edukatorka ovog skupa.

Premda je na polju rodne ravnopravnosti primećen izvestan pomak, o najvažnijim pitanjima i dalje odlučuju – muškarci.

“Živimo u društvu gde se veliča mladost, snaga, lepota, a gde se ne ceni mnogo iskustvo i znanje i doprinose koje daju starije osobe inače, a posebno starije žene. Zato je neophodno da se situacija menja, da žene učestvuju u raspodeli dobara koje su stekle, da budu materijalno obezbeđene i da same donose odluke”, dodaje Nadežda Satarić.

Udruženja „Snaga prijateljstva – Amity“ i „FemPlatz“ su realizovali istraživanje o položaju i učešću starijih žena u javnom i političkom životu u Srbiji, koje je dalo jasne smernice da je potrebno raditi na povećanju senzibilisanosti udruženja koja se bave pitanjima starijih osoba, za ljudska prava starijih žena i da one u većoj meri učestvuju u društvenom životu i na mestima gde se donose odluke koje ih se tiču.

Kako navode u ovim udruženjima, neophodno je osnažiti ulogu udruženja za aktivno praćenje poštovanja ljudskih prava starijih žena kako bi blagovremeno reagovala na kršenje prava i diskriminaciju i borili  se za rodnu ravnopravnost.