Energetska efikasnost u Boru: 30 miliona dinara za rekonstrukciju fasada i postavljanje izolacije

U skladu za zakonskim obavezama grad Bor bi uskoro trebao da dobije Plan i Program energetske efikasnosti, koji bi između ostalog privideli i postavljanje izolacije na stambenim zgradama.

Donošenjem strateških dokumenata iz ove oblasti grad Bor želi da u narednom periodu uspostavi sistem upravljanja energijom, kao i da se predvide mere koje će uticati na smanjenje energetskih potreba i efikasniju upotrebu energije u budućnosti.

S tim u vezi održan je inicijalni sastanak predstavnika lokalne samouprave i svih aktera uključenih u donošenje i sprovođenje Plana i Programa.

Gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić je istakao da je energetska efikasnost značajna za razvoj grada i da će se efekti preduzetih mera višestruko pozitivno odraziti na poboljšanje kvaliteta života Borana.

“Ovim ćemo definisati šta je to što grad treba da uradi kako bi se smanjila potrošnja toplotne, ali i svih drugih oblika energije a samim tim i smanjila cena za naše sugrađane, ali isto tako i smanjio uticaj na životnu sredinu. Mi u Boru toplotnu energiju dobijamo u toplani koja koristi ugalj i ako koristimo više energije to znači da ćemo trošiti više uglja i samim tim i da ćemo imati veće zagađenje vazduha. Na ovaj način ćemo spojiti ekonomski, socijalni i ekološki aspekt”, kazao je Milikić.

On je podsetio da se radi na planovima za izgradnju novih toplana na efikasnije i obnovljive izvore energije što bi dovelo do jeftinijeg i ekološki prihvatljivijeg dobijanja toplotne energije.

“U prethodnom periodu je grad izdvojio određena finansijska sredstva za podizanje efekata energetske efikasnosti, a 30 miliona dinara je predviđeno u ovogodišnjem budžetu za rekonstrukciju fasada i postavljanje izolacije na stambenim zgradama”, rekao je Milkić.