Gde su mladi? Istraživanje o položaju i potrebama mladih u Boru

Institut za omladinski aktivizam i različitosti (IZOAR) predstavio je svoj prvi projekat pod nazivom „Gde su mladi? – Izveštaj o položaju i potrebama mladih u Boru“.

U okvirog projekta sprovodi se istraživanje o trenutnom položaju mladih u Boru, njihovim potrebama i značaju njihovog doprinosa zajednici.

Istraživanjem IZOAR želi da pruži korisne informacije koje će pomoći u kreiranju efikasnih programa i inicijativa prilagođenih stvarnim potrebama mladih.

„Izradom ovog izveštaja, svi akteri lokalne omladinske politike će imati sredstvo pomoću kog će moći da kreiraju svoje delovanje u skladu sa potrebama mladih. Neće više biti nagađanja ko su mladi, gde se kreću, koja su njihova interesovanja i sa kojim problemima se suočavaju. Ovo će biti dokaz tome da se o mladima sistemski ne brine u Boru i način da se mladi uključe u kreiranje omladinske politike na lokalnom nivou. Ovim istraživanjem će se skrenuti pažnja na mlade i na dugoročnom planu će omogućiti mladima da aktivno učestvuju u svim demokratskim procesima u Boru“, kaže Lazar Begović, predsednik IZOAR-a.

Anketa je dostupna na linku: https://forms.gle/hhmuVpF1TXDTaLTx5 i može joj se pristupiti i preko Instagram profila @izoar_bor.

IZOAR se nada da će sugrađani u prepoznati njihovov napor da unaprede položaj mladih u Boru.

Projekat „Gde su mladi? – Izveštaj o položaju i potrebama mladih u Boru“ se realizuje u okviru projekta „EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji“ koji Beogradska otvorena škola sprovodi u partnerstvu s organizacijama civilnog društva: Novosadska novinarska škola, ENECA, Užički centar za prava deteta, Nova planska praksa, Sigurne staze, Mladi poljoprivrednici Srbije i međunarodnim partnerom, fondacijom Fridrih Ebert (Friedrich Ebert Stiftung). Projekat je podržan od strane Evropske unije i biće realizovan u periodu od 2023. do 2026. godine.