GG „Glasno za omladinu”: Problem loše putne infrastrukture u borskim selima mora biti rešen

Grupa građana „Glasno za omladinu” sazvala je konferenciju za medije na kojoj su govorili o stanju puteva u borskim seoskim mesnim zajednicama.

Najveći problem koji meštani borskih sela imaju je, prema rečima lidera Grupe građana „Glasno za omladinu”, Vladimira Stojičevića, putna infrastruktura.

„Ekonomski i društveni život sela zavisi od putne infrastrukture. Kako su naša sela uglavnom razbijenog tipa, tako je potreba za putevima veća, te je nejasno zašto gradska vlast i dalje ne vodi računa o putevima, iako je budžet u prthodnih nekoliko godina i te kako povećan. Svi želimo da naša sela opstanu, tako da je je rešavanje ovog pitanja od presudne važnosti”, ističe Stojičević.

Putna infrastruktura u selima je, dodaje on, veoma loša, a pogotovo su ugrožena sela severnije od gradskog naselja.

„U selu Gornjane putevi se započinju, a ne završavaju, a klasičan primer je put Staro selo – Samar. Takođe i drugi putevi u selu su loši, a izuzeci nisu ni druga sela na teritoriji grada Bora. Meštani Zlota nam ukazuju da je Novi Zlotski put opasan u delu gde se ukršta sa regionalnim putem Bor-Selište-Paraćin, da ne postoji putna signalizacija, te da je sam put izuzetno nepregledan. Tražimo od gradske vlasti da reši ovaj problem. Takođe, pravi primer nesaradnje između institucija je put Oštrelj-Donja Bela Reka koji u poslednjih 20 metara nije asfaltiran zbog preklapanja nadležnosti između lokala i republike. Zahtevamo da grad Bor uspostavi bolju komunikaciju sa republičkim institucijama”, naglašava Stojičević.

Budžet grada Bora, smatra lider GG „Glasno za omladinu”, mora da se troši racionalno, i dodaje da će, kao opoziciona politička grupacija, proveravati trošenje svakog dinara.