Glasanje na Republičkom referendumu u Boru na 47 biračkih mesta

Gradska izborna komisija grada Bora obavila je veći deo mera koje se odnose na pripremu sprovođenja glasanja na predstojećem referendumu o izmeni Ustava Republike Srbije koji je raspisan za 16. januar 2022. godine.

Kompletan izborni materijal koji je Gradska izborna komisija u toku dana preuzela od Republičke izborne komisije (RIK) sutra će biti podeljen svim biračkim odborima.

Načelnica Gradske uprave grada Bora, Ljubinka Jelić kaže da su pozivi na referendum poslati svim građanima Bora i da bi ovih dana trebalo da budu podeljeni, ali, kako je naglasila, „nije neophodno, niti obavezno da glasač na glasačkom mestu ima obaveštenje o glasačkom mestu na kom treba da glasa, tako da je glasački odbor obavezan da građanima, ukoliko su upisani u birački spisak, poseduju ličnu kartu ili pasoš, i nisu glasali na drugom glasačkom mestu, omogući da glasaju.”

„Ono što se na neki način razlikuje od prethodnih glasanja jeste to da 48 sati pre otvaranja glasačkih mesta osobe koje su nemoćne ili sprečene da dođu na glasačko mesto mogu da se obrate nama, a mi ćemo biračke odbore obavestiti da ta lica žele da glasaju. Takođe, na sam dan glasanja ova lica imaju pravo da se obrate glasačkom odboru lično ili preko nekog kako bi im se omogućilo da glasaju”, objašnjava Jelić.

Na teritoriji grada Bora određeno je 47 glasačkih mesta na kojima će 40.973 građana, koliko ih je upisano u birački spisak, moći da se izjasne o referendumskom pitanju. Glasački odbori za sva glasačka mesta su imenovani, a juče je završena obuka članova glasačkih odbora na kojoj je polaznicima skrenuta pažnja da je potrebno da posebno povedu računa o merama glasanja u uslovima pandemije.

„Na samom ulazu na glasačko mesto mora biti istaknut znak o potrebi držanja propisanog rastojanja i nošenja maske, a kompletan materijal potreban za zaštitu svih glasača i članova glasačkih odbora je obezbeđen”, ističe Jelić.

Glasačka mesta će u nedelju, 16. janura 2022. godine biti otvorena od 7 do 20 časova.