Gordana Čomić: Dijalogom do poštovanja zakona

U izveštajima evropskih komisija, treću godinu zaredom, navodi se da Srbija ima dobre propise, ali se oni ne primenjuju u celini. Jedino dijalogom sa lokalnim zvaničnicima i predstavnicima organizacija možemo da potaknemo potpunu primenu zakonskih regulativa u Srbiji, rekla je Gordana Čomić, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, prilikom posete Boru.

U okviru posete okruzima u Srbiji, predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog obišli su Borski okrug, gde su se tom prilikom susreli sa predstavnicima lokalnih organizacija civilnog društva, državnih ustanova, institucija, nevladinih organizacija, kao i raznih udruženja. Ministarka Gordana Čomić naglasila je da je ovo ministarstvo alat za sveopšti dijalog u cilju bolje primene zakona.

„Nema boljeg načina od ličnog dijaloga sa ciljnim javnostima koje su direktno povezane sa nadležnošću našeg ministarstva. Upravo zato smo ovde u Boru da se lično susretnemo, kako sa predstavnicima državnih službi (policije, zdravstva, socijalnih struktura, školstva, službe za zapošljavanje), tako i predstavnika nevladinog sektora, ali i građana. A upravo građani su ti koji državne službenike treba da doživljavaju u pozitivnom tonu“, rekla je ministarka Gordana Čomić, ističući da su krajnji ciljevi poštovanje prava manjina, uključenost Roma, poštovanje ženskih prava, prava o rodnoj ravnopravnosti i dr.

Načelnik Borskog upravnog okruga, Vladimir Stanković, rekao je tim povodom da Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, kroz razmenu informacija, treba da omogući svim lokalnim samoupravama lakšu primenu zakona iz oblasti ljudskih prava.

„Problem je uvek mnogo lakše rešiti ukoliko razgovaramo jedni sa drugima, a ne jedni o drugima“, rekao je načelnik Borskog upravnog okruga, Vladimir Stanković.

U direktnom razgovoru ministarke Čomić sa predstavnicima lokalnih organizacija civilnog društva, razgovaralo se, između ostalog, o pravima građana na čistu životnu sredinu, o standardizaciji Vlaškog jezika, obrazovanju na Romskom i Vlaškom jeziku, kao i informisanju manjina u Boru. Ono što je zabeleženo u međusobnoj komunikaciji, biće obrađeno i razmatraće se nivo realizacije na jesen, za kada je zakazan ponovni sastanak sa predstavnicima ovog ministarstva.