Grad Bor formirao Radnu grupu za rešavanje otvorenih pitanja sa „Zijinom“

Gradsko veće Grada Bora formiralo je Radnu grupu za rešavanje otvorenih pitanja iz oblasti zaštite životne sredine i drugih, koja mogu da imaju posledice za građane Bora, vezanih za rad i poslovanje Serbia Zijin Bor Cooper D.O.O i Zijin Rakita Exploration D.O.O.

Predsednik ove Radne grupe je Aleksandar Milikić, gradonačelnik Bora, zamenik predsednika Nikola Marić, a članovi Ljiljana Lekić, Dragana Nikolić i Ljiljana Marković Luković.

U radu ove radne grupe učestvovaće ravnopravno predsednici Saveta mesnih zajednica Кrivelj, Oštrelj, Slatina, Bučje, Brestovac i Metovnica na čijim se teritorijama obavlja rudarska delatnost.

Namera je nadležnih da ova radna grupa u roku od osam dana analizira i razmotri sva otvorena pitanja iz oblasti zaštite životne sredine, ali i ostalu problematiku, kao i da sa njima upozna predstavnike Serbia Zijin Bor Cooper i ZiJin Rakita Exploration kako bi se na obostrano zadovoljstvo iznedrila i najbolja rešenja.

Radna grupa će Gradsko veće grada Bora na svaka tri meseca informisati o svojim aktivnostima i radiće bez naknade, rečeno je da sednici Veća.