Grad Bor otpisuje dug RTB-u u visini od 1,44 milijardi dinara

Članovi Gradskog veća grada Bora usvojili su na prvoj od dve današne sednice predlog odluke o otpisu 1,44 milijarde dinara duga zavisnih preduzeća Rudarsko-topioničarskog basena (RTB) Bor koja su imala prema gradu.

Grad je ovaj dug oprostio prihvatajući Unapred pripremljeni plan reorganizacije (UPPR) RTB-a, ali je postojala potreba da se odluka o otpisu i formalno donese na sednici Skupštine grada Bora.

„U oktobru mesecu prošle godine smo dobil zahtev od Ministarstva finansija Republike Srbije da se donese formalna odluka o otpisu 90 procenata dugova RTB-a Bor po UPPR-u ovog preduzeća. Danas je na Veću usvojen predlog ove doluke koji će biti upućen Skupštini grada“, kazao je gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić.

Privredni sud u Zaječaru je u julu 2016. godine prihvatio UPPR kojim su poverioci RTB-a otpisali 90 odsto neobavezujućih dugova u iznosu od 900 miliona evra, odnosno oko 111 milijardi dinara.

Većinski vlasnik nakadašnjeg RTB-a, kineski ZiJin, isplatio je u decembru prošle godine ukupno 200 miliona dolara zaostalih dugova borskog kombinata bakra. Od te sume državnim institucijama otišlo je 11,21 milijardi dinara.

Danas su usvojene i Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Bora za 2018. godinu, kao i Odluka o taksi prevozu putnika i limo servisu na teritoriji grada Bora koja se usklađuje sa izmenama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju i predviđa nove uslove za vozače i vozila, a kojoj je prethodio sastanak sa predstavnicima udruženja taksista.

Gradski većni su prihvatili i predlog Odluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji grada Bora, koja se usvaja na period od četiri godine i kojom se zadržava postojeća mreža škola, kao i predloge Rešenje o davanju u zakup lokacija za postavljanje kioska