Grad Bor podneo krivičnu prijavu protiv odgovornih zbog prekomernog zagađenja vazduha

Zbog prekomernog zagađenja vazduha Grad Bor je podneo krivične prijave protiv odgovornih u Topionici bakra.

Već danima merne stanice u Boru beleže prekomerno zagađenje ​ sumpor-dioksidom, ali i PM10 česticama, veoma ​ štetnim i opasnim po zdravlje stanovnika.

Izmerene vrednosti višestruko premašuju dozvoljene, pa je tako u ponedeljak izmereno i do 1.969 mikrograma sumpor dioksida po metru kubnom, iako je dozvoljena vrednost 350 mikrograma.

Zbog višednevnog prekomernog zagađenja sumpord-dioksidom i drugim štetnim materijama Grad Bor podneo je krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu protiv odgovornih u borskoj topionici bakra koja posluje u sastavu Ziđina, kineske kompanije koja je pre dve godine privatizovala RTB Bor.

Kako je rečeno i nedavno prilikom diskusije o prekomernom zagađenju na poslednjoj sednici Skupštine, Grad je u više navrata upozoravao nadležne iz Ziđina na prekomerno zagađenje.

Svi su se složili oko činjenice da je Ziđin okosnica ekonomskog razvoja grada, ali da su zdravlje i bezbednost građana na prvom mestu.

U Osnovnom javnom tužilaštvu postupaju po krivičnoj prijavi i u toku je prikupljanje obaveštenja. Od republičkog inspektora u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine zatražen je i vanredni nadzor kompanije.

U Boru, na mernoj stanici u gradskom parku, prekomerno zagađenje zabeleženo je u čak 18 avgustovskih dana, a najveći pik bio je 4. avgusta kada je izmereno više od 3.800 mikrograma SO2 po metru kubnom, čak 11 puta više od dozvoljenog.

Inače, za 19. septembar zakazan je i ekološki protest protiv prekomernog aerozagađenja, a borski ugostitelji su najavili da na dan protesta neće raditi od 10 do 12 sati.