Grad Bor podržao inicijativu za poboljšanje informisanja mladih

Grad Bor prva je lokalna samouprava u Srbiji koja je podržala inicijativu “ZA sadržaje za mlade” koju je pokrenulo Poslovno udruženje Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija “Lokal pres” sa ciljem unapređenja informisanja mladih i podsticanja kreiranja sadržaja za mlade.

Predstavnici grada i “Lokal presa” potpisali su memorandum o dugoročnoj saradnji kroz koja između ostalog podrazumeva da će iz gradskog budžeta biti izdvojena sredstva za proizvodnju sadržaja za mlade.

“Drago nam je da je Bor pristao da bude prvi grad u Srbiji koji je podržao ovu inicijativu. “Lokal pres” će u narednom periodu za mlade u Boru, lokalne medije i nastavnike koji u srednjim školama predaju predmet jezik, kultura i mediji ili se bave građanskim vaspitanjem niz radionica i seminara na kojima će oni unapređivati svoja znanja o medijima, medijskoj pismenosti i kreiranja sadržaja za mlade”, kazala je Marija Obrenović, predstavnica “Lokal presa”.

Ona je istakla da je fokus Lokal Presa poslednjih pet godina integrisanje mladih u lokalne medije i da se nada će ovu inicijativu podržati i druge lokalne samouprave u Srbiji.

“Već smo radili i imali uključene mlade iz Bora u neke naše radionice, već radimo sa nekoliko lokalnih medija u Boru koji vrlo uspešno kreiraju sadržaje za mlade tako da je ovo tek početak za nas”, rekla je Obrenović.

Grad Bor za dve godine kroz konkurse za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja od javnog interesa 13,92% sredstava dodelo projektima koji su bili namenjeni informisanju mladih i o mladima, dok je prosek u 10 gradova i opština obuhvaćenih istraživanjem Lokal Presa 5,67%.

Gradonačelnik Aleksandar Milikić je kazao da će lokalna samouprava nastaviti da podržava inicijative koje se odnose na bolji položaj mladih u Boru i njihovim aktivnim učećem u odlukama koje se na njih odnose.

“Saradnja sa Local presom i ovaj veliki projekat nam daje obavezu da u narednom periodu, bez obzira što smo se prethodnih godina institucionalno bavili mladima. Od izrade Lokalnog akcionog plana za mlade, formiranja Doma omladine i rada Kancelarije za mlade. Ovo je prilika da kroz saradnju sa sektorom civilnog društva jačamo kapacitete naših mladih kako bi mogli da učestvuju u izveštavanju i pravljenju sadržaja za naše najmlađe sugrađane”, kazao je Milikić.

Zagovaračka inicijativa „ZA sadržaje za mlade“ sprovodi se u okviru programa „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“ koji realizuje BOŠ uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).