Grad Bor raspisao javne pozive za nezaposlene

U okviru Lokalnog akcionog plana zapošljavanja, grad Bor je raspisao javne pozive za mere aktivne politike zapošljavanja, odnosno samozapošljavanje, novo zapošljavanje i stručnu praksu, dok će konkurs za javne radove biti raspisan na jesen.

Javni poziv za samozapošljavanje raspisan je 18. jula i biće otvoren do 18. avgusta. Lica koja imaju pravo da se prijave na konkurs su lica koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i imaju položene određene ispite potrebne za osnivanje sopstvene delatnosti.

„Javni poziv za novo zapošljavanje namenjen je preduzetnicima koji bi uposlili nova lica iz teže zaposlivih kategorija, pre svega stariji od 50 godina, mlađi od 30, lica koja se nalaze na evidenciji NSZ, Romi, osobe sa invaliditetom, socijalno ugrožena lica, osobe sa ruralnih područja, samohrani roditelji, dakle sve osetljive kategorije građana. Konkurs je otvoren do utroška sredstava, u pitanju je iznos od 300 hiljada dinara po zaposlenom”, kaže članica Gradskog veća grada Bora, Tamara Paunović.

Konkurs za stručnu praksu traje do 8. avgusta, a visina naknade, u zavisnosti od nivoa obrazovanja, varira od 22 do 27 hiljada dinara.

„Pozivamo sve naše mlade sugrađane koji imaju kvalifikacije trećeg ili četvrtog stepena na šestomesečnu stručnu praksu, dok sugrađani koji imaju višu stručnu spremu imaju pravo na devet meseci stručne prakse, a visokoobrazovani dvanaest meseci”, objašnjava Paunović.

Konkurs za javne radove biće raspisan na jesen, a za ova četiri programa zapošljavanja iz budžeta grada Bora izdvojeno je oko 30 miliona dinara.

Potrebnu dokumentaciju zainteresovana nezaposlena lica mogu naći na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje i na sajtu grada Bora.