Grad Bor raspisao konkurs za dodelu dečijih auto sedišta, koja će biti kupljena od naplaćenih kazni za saobraćajne prekršaje

Grad Bor je u cilju unapređenja bezbednosti u saobraćaju raspisao konkurs za dodelu auto sedišta za decu do dve godine.

Foto: ASphotofamily (Freepik.com)

Auto sedišta su predviđena za decu grupa 0-1-2-3 (od 0-36 kg) i poseduju sertifikat ESE K 44/04.

Uslovi za učešće na konkursu su prebivalište najmanje jednog roditelja na teritoriji grada Bora, da dete u momentu podnošenja nema više od dve godine, posedovanje putničkog motornog vozila u vlasništvu jednog od roditelja, staratelja ili srodnika zajedničkog porodičnog domaćinstva (na istoj adresi), posedovanje vozačke dozvole jednog od roditelja (staratelja).

Potrebna dokumentacija za dodelu auto sedišta za decu je potvrda o prebivalištu roditelja na teritoriji grada Bora, izvod iz matične knjige rođenih (deteta), dokaz o posedovanju putničkog automobila i fotokopija vozačke dozvole jednog od roditelja.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je od 28. novembra do 5. decembra.

Obrazac prijave se može preuzeti lično u prostorijama Gradske uprave Bor i na zvaničnoj internet stranici grada Bora.

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu Moše Pijade broj 3, 19210 Bor, sa naznakom „Za dodelu auto sedišta za decu“ ili na pisarnici Gradske uprave.

Prednost u dobijanju auto sedišta će imati samohrani roditelji, nezaposleni roditelji, kao i roditelji blizanaca i roditelji tri ili više deteta, pod uslovom da dostave: za nezaposlene potvrdu Nacionalne službe za zapošljavanje, a za samohrane Uverenje Centra za socijalni rad Bor ili sudska presuda da samostalno vrši roditeljsko pravo, a za roditelje tri ili više deteta izvode iz matične knjige rođenih za decu prethodnog reda rođenja.

Ukoliko postoji veći broj prijava koje ispunjavaju uslove konkursa od iznosa sredstava predviđenih za ovu namenu, odlučivaće se po redosledu podnošenja zahteva.

Sredstva za kupovinu sečijih auto-sedišta obezbeđena su od naplaćenih kazni za saobraćajne prekršaje na teritoriji grada Bora.