Grad Bor raspisao konkurs za ugradnju solarnih panela, ovo je potrebno da biste se prijavili

Odlukom Gradskog veća grada Bora raspisan je konkurs za domaćinstva sa teritorije grada Bora na koji će Borani moći da se prijave za ugradnju solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe.

Foto: senivpetro (freepik.com)

Javni poziv će biti otvoren 21 dan. Tekst poziva će, kako kaže član Gradskog veća, Igor Janković, građani moći da vide na sajtu grada Bora, na oglasnoj tabli grada Bora i u prostorijama Gradske uprave grada Bora u Odeljenju za privredu i društvene delatnosti.

„Pravo učešća na konkursu imaju domaćinstva čiji je podnosilac ponude vlasnik objekta ili osoba kloja je prijavljena na adresi, a ima saglasnost vlasnika objekta. Drugi uslov jeste da je objekat priključen na elektrodistributivni sistem i da je iznos potrošene električne energije na računu za prethodni mesec minimalno 30 kWh”, objašnjava Janković.

Prijavni obrazac treba da sadrži dokaze za stambeni objekat i to dokaz za izgradnji objekta pre donošeja propisa o izgradnji, građevinska dozvola dobijena kroz redovan postupak obezbeđivanja dozvole, građevinska dozvola dobijena iz postpukla legalizacije ili rešenje o ozakonjenu ili dokaz da je započet proces legalizacije.

Zatim, potrebna je fotokopija lične karte svih ukućana prijavljenih na adresi, odnosno fotokopija zdravstvene knjižice za maloletne ukućane. Uz to, građani se morati da dostave profakturu jedne od 12 kompanija sa kojima je grad Bor potpisao ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji za ugradnju solarnih panela.

Prilikom prijave potrebno je podneti i fotokopiju pomenuog računa na kojem je iznos potrošene električne energije veći od 30kWh.

Ukoliko u porodičnom stambenom objektu postoji više od jednog brojila, potrebna je saglasnost svih vlasnika brojila.

„Nakon toga komisija se stara i realizaciji konkursa. Ići će u terenski obilazak svih prijavljenih domaćinstava i određivaće se broj poena u zavisnosti od kriterijuma koji su definisani Pravilnikom o utvrđivanju ove mere. Maksimalan iznos subvencije po jednom porodičnom stambenom objektu je 420 hiljada dinara, s tim što subvencija po jednom kWh panela ne može biti veća od 70 hiljada dinara”, kaže Janković.

Iznos sredstava izdvojen za sufinansiranje koji je na raspolaganju građanima Bora je 10 miliona dinara, od čega je 5 miliona dobijeno od Ministarstva rudarstva i energetike, a 5 miliona je obezbeđeno iz gradskog budžeta.