Grad Bor upućuje Javni poziv za energetsku sanaciju porodičnih domova

Gradsko veće Grada Bora donelo je odluku o raspisivanju Javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova.

Prema rečima nadležnih ovo je nastavak kontinuirane podrške koju grad pruža u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike, gde su za tu svrhu opredeljena sredstva u iznosu od 37.500.000 dinara, što predstavlja povećanje u odnosu na prethodnu godinu.

Grad Bor i Ministarstvo rudarstva i energetike će zajedno učestvovati sa 50 odsto bespovratnih sredstava u finansiranju mera energetske sanacije. Rok za podnošenje prijava je do 31. decembra 2023. godine, ili do utroška sredstava, ukoliko se konkurs zatvori pre predviđenog roka.

Marko Nikolić, član Gradskog veća, kaozao je da je jedna od novina u odnosu na prethodnu godinu je mogućnost da građani konkurišu za više mera energetske sanacije istovremeno. U nekim slučajevima, za određene konkursne mere, neophodna je izrada projektno tehničke dokumentacije.

„Ovogodišnji konkurs omogućava građanima da konkuršu za više mera energetske sanacije, ne samo za pojedinačne. Od zainteresovanih domaćinstava se zahteva da ispune određene uslove, uključujući prijavu na odgovarajućem obrascu, dokaz o vlasništvu i ozakonjenju objekata, kao i lične dokumente punoletnih članova domaćinstva i kopiju zdravstvene knjižice za maloletne članove. Takođe, neophodno je priložiti dokaz o prebivanju na toj adresi u prethodnih godinu dana i račun za struju iz perioda koji ne sme biti manji od 30 kw/h“, istakao je  Nikolić.

Prijave se mogu podneti elektronski putem zvaničnog sajta grada Bora, ili lično preuzeti u Gradskoj upravi na šestom spratu, u kancelariji broj 60.

Nakon što stignu prijave, članovi komisije će sukcesivno obilaziti domaćinstva kako bi proverili da li prijavljeni ispunjenjavaju uslove i potrebe za energetskom sanacijom.