Grad Bor upućuje Vladi Republike Srbije predloge za prenos javne svojine

Na sednici Gradskog veća grada Bora usvojen je niz predloga odluka kojim grad Bor upućuje predlog Vladi Republike Srbije za prenos javne svojine iz državnog vlasništva na gradi radi izgradnje objekata od značaja za građane Bora.

Najbitnije tačke u ovoj oblasti, kaže gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić, tiču se rešavanja imovinskih odnosa sa državom kada su u pitanju putni pravci i stare pruge kako bi se ove lokacije uredile, kao i prenos stanova koji su u vlasništvu Republike Srbije jer nije bilo vlasnika i naslednika.

„Projekat za izgradnju novog sportskog kompleksa je u toku. Postoje dve verzije projekta, a jedna od njih zahteva i jednu malu parcelu koja treba da se prenese gradu Boru kako bi se tu izgradila sportska hala kako bi deca iz Ekonomsko-trgovinske i Tehničke škole imala salu za obavljanje nastave fizičkog vaspitanja. Veoma bitno za nas je i prenošenje parcela sa države Srbije na grad Bor na kojima planiramo da naredne godine izgradimo 17 dečijih igrališta, kako u selu, tako i u gradu”, ističe Milikić.

Grad Bor je, dodaje on, podneo zahtev i za prenos zemljišta radi obezbeđivanja lokacije za izgradnju nove bolnice. Neophodno je da se četiri parcele prenesu u vlasništvo grada kako bi se obezbedila lokacija za izgradnju bolnice, te da bi se otpočelo sa izradom tehničke dokumentacije.

Gradski većnici usvojili su i predlog Odluke o izradi Programa zaštite životne sredine grada Bora za period od 2022. do 2031. godine, ali i predloge odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javno komunalnih preduzeće „Toplana” i „3. oktobar”, kao i Vodosistema „Bogovina”.