Gradska skupština usvojila Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Bora

Odbornici Skupštine grada Bora su na današnjoj sednici usvojili Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Bora za period od 2022. do 2023. godine.

Iz budžeta grada Bora izdvojeno je 38,4 miliona dinara za sprovođenje Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za ovu i narednu godinu. Ovaj plan je podložan promenama, a kako je na sednici Gradske skupštine izjavio član gradskog veća, Dobrica Đurić, zbog načina na koji se razvija budžet, ovaj iznos će se verovatno uvećavati tokom ove, a naročito tokom naredne godine jer je to jedna od razvojnih komponenti budžeta.

„Ove godine promovišemo četiri mere. Iz budžeta smo izdvojili sredstva za javne radove, stručnu praksu i samozapošljavanje, a na prvom rebalansu ćemo izdvojiti 9,9 miliona za subvencije za novo zapošljavanje i još dva miliona za samozapošljavanje. Na ovaj način ćemo angažovati blizu 280 ljudi”, objašnjava Đurić.

Subvencija za novo zapošljavanje, dodaje Đurić, kreiraće 33 nova radna mesta koja će, pre svega, biti okrenuta firmama koje će zapošljavati žene.

„Žene su, nažalost, u ovom trenutku teže upošljiva kategorija u ovom gradu s obzirom na monostrukturalnost naše privrede. U ovom trenutku na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje 70% su žene. Ono što planiramo u narednom periodu je i izgradnja evropskog vrtića gde treba da se kreira između 80 i 90 radnih mesta, gde će ponovo, uglavnom, biti upošljene žene. To je još jedan od načina na koji ćemo pokušati da ublažimo ovu situaciju”, ističe Đurić.

On je objasnio da je mera javnih radova okrenuta prema onim kategorijama koje su nisko kvalifikovane i zato se teže upošljavaju, s obzirom na to da nisu završili neku od srednjih škola, dok je stručna praksa namenjena mladim ljudima koji su završili fakultet. Oni će proći kroz sistem javnih preduzeća i ustanova, te će na kraju stručne prakse položiti državni ispit, a zatim pokušati da se zaposle.