Gradski budžet u Boru rebalansom uvećan na 2,7 milijarde dinara

Odbornici Gradske skupštine u Boru usvojili su na današnjem zasedanju, između ostalog, rebalans budžeta kojim se ukupan iznos budžetskih sredstava povećava za 17,32 odsto i iznosi 2 milijarde 672 miliona dinara.

Nakon uvećanih budžetskih prihoda u prvom kvartalu ove godine, kao i nakon prenetih neutrošenih budžetskih sredstava iz prethodnih godina, rebalansom je predviđeno povećanje od 394,5 miliona dinara. Nakon javne rasprave i direktne komunikacije sa korisnicima budžeta, planom je predviđeno povećanje sredstava najviše za uređenje saobraćajne infrastrukture, tako da će u ovoj oblasti u toku godine biti utrošeno nešto više od 493 miliona dinara, odnosno 4,1 milion evra.

Odbornici Skupštine grada Bora usvojili su i Kratkoročni akcioni plan za smanjenje zagađenja vazduha u Boru. Njime je predviđeno da se vrši pooštrena kontrola koncentrata koji se topi u topionici kompanije Srbija Ziđin Koper, zatim će se ponovo uspostaviti minutno praćenje zagađenja vazduha koje se nekad primenjivalo u RTB-u Bor, a jedna od važnijih stvari koje ovaj dokument propisuje je direktiva da topionička peć u može da radi jedino ukoliko je pušten u rad i sistem za prihvat gasova u fabrici sumporne kiseline.

Izveštaji o radu javnih preduzeća i ustanova u javnom sektoru bili su, takođe, predmet današnjeg zasedanja, a najviše polemike među odbornicima vlasti i opozicije vodilo se o poslovanju JKP „Toplana“  u Boru.

Kako se čulo, na kraju prvog kvartalnog perioda Toplana je u minusu 199 miliona dinara, sa kreditnim zaduženjima u iznosu od 180 miliona dinara. Od javnih preduzeća, minusni saldo imaju još i JKP „3. oktobar“, JP „Bogovina“, kao i ZOO vrt Bor, dok su pozitivan kvartalni saldo prikazali JP za stambene usluge „Bor“ i JKP „Vodovod“.