Gradski štab za vanredne situacije: Nema opasnosti od pucanja brane u Velikom Krivelju, nisu ugroženi ni ljudi, ni imovina

Voda koja se za potrebe tehnološkog procesa akumulira u flotacijskom jalovištu „nulto polje” rudnika „Veliki Krivelj”, procurila je juče u kasnim popodnevnim satima na revizionom otvoru. 

Gradski štab za vanredne situacije ocenio je na današnjoj sednici, sazvanoj povodom problema koji su se juče popodne desili na flotacijskom jalovištu „nulto polje” rudnika „Veliki Krivelj“, da nije ugrožen nijedan rudarski objekat za sakupljanje vode, niti brane jalovišta. 

 „U procesu proizvodnje došlo je do gubitka vode u „nultom polju”, ali to ne predstavlja pretnju po zdravlje i bezbednost građana Bora i meštana okolnih sela. U pitanju je prodor vode do kolektora koji je povećao protok na izlazu iz kolektora. Pošto je kompanija „Srbija Ziđin Koper” preduzela odmah sve neophodne mere, Gradski štab za vanredne situacije naložio je dve jako bitne mere. Prva mera jeste da se nastavi sa merenjem protoka i kvaliteta vode na izlazu iz kolektora, a druga je da se stručno-operativnom timu Štaba za vanredne situacije, koji čine judi sa Tehničkog fakulteta u Boru, iz kompanije „Ziđin“, ali i ostali koji su bili uključeni u infrastrukturne radove oko kolektora, naloži da sa kompanijom „Ziđin“ utvrde razloge zbog kojih je došlo do problema na revizionom otvoru kolektora i pomognu sanaciju u što kraćem roku”, naglašava gradonačelnik Bora i komandant Štaba za vanredne situacije na teritoriji Grada, Aleksandar Milikić.

Curenje vode nije obimno, niti konstantno, tunel nije direktno ugrožen, a kako navode u saopštenju kompanije „Srbija Ziđin Koper” nisu ugroženi ni žitelji sela Oštrelj, ali ni meštani ostalih sela nizvodno od kolektora. 

 „Kompanija „Srbija Ziđin Koper“je odmah preduzela efikasne mere radi hitnog rešavanja ovog problema. Ekipe su na terenu i pokušavaju da, u saradnji sa Sektorom za vanredne situacije Grada Bora, zatvore revizioni otvor sa spoljne strane i tako smanje priliv vode kako bi sanacija mogla da se obavi i unutar otvora. U toku je zatvaranje revizionog otvora sa spoljne strane vrećama s peskom. Formirana je i istražna komisija, a odmah su preduzete i hitne mere kako se „nulto polje“ ne bi izlilo u Kriveljsku reku. Mehanizacija je odmah prebačena nizvodno od „nultog polja”, gde su iskopani predtaložnici i taložnici za flotacijski mulj. Smanjena je količina ispuštanja vode u „nulto polje”, a povećane su količine povratne vode iz „nultog polja”. Pojačan je i nadzor kvaliteta rečne vode”, kaže rukovodilac Sektora za bezbednost u kompaniji „Srbija Ziđin Koper”, Saša Perišić. 

Sledeći korak je, kako navodi Perišić, sprovođenje sveobuhvatne istrage stanja jalovišta i ubrzanje izgradnje novog kolektora kako bi se zamenio stari koji prolazi ispod jalovišta i već decenijama krije bezbednosne opasnosti.

Takođe, vode iz „nultog polja” flotacijskog jalovišta rudnika „Veliki Krivelj” ispumpavaće se u tehnološki proces, a odatle će kao otpadne biti usmeravane u „polje 1” kriveljskog jalovišta kako bi se omogućilo brže i efikasnije začepljenje i sanacija revizionog otvora. 

 „Nijedan vodni ili tehnološki objekat, niti brana nisu destabilizovani, svi objekti su u punom kapacitetu i nema nikakvog razloga za brigu kad je u pitanju braezbednost građana Bora”, podvlači Perišić.